NWO-Talentprogramma Veni ZonMw 2022

NWO-Talentprogramma Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

 • Waarvoor

  Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar zelfstandig onderzoek te verrichten  hun ideeën verder te ontwikkelen.

 • Voor wie

  NWO-Talentprogramma Veni is gericht op onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2022 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2022 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn, en voor onderzoekers die promoveren tussen 1 januari 2022 en 6 september 2022.  

  U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni. Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

  Extensieregeling
  Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen' en op onze webpagina over de extensieclausule. (link extension clause)

 • Wat aanvragen

  Het maximale bedrag is 280,000 euro.

 • Wanneer

  De deadline voor vooraanmeldingen is 6 september 2022, om 14:00:00 CEST.
  De deadline voor volledige aanvragen is 24 januari 2023, om 14:00:00 CET.

 • Beoordeling

  Criteria

  Beoordelingscriteria vooraanmelding zijn:

  • Academisch profiel (50%)
  • Key output (50%)

  Beoordelingscriteria volledige aanvraag zijn:

  • Kwaliteit en innovatief karakter van het onderzoeksvoorstel (40%)
  • Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (20%)
  • Kwaliteit van de onderzoeker (40%)

  Procedure

  Alle aanvragen voor het wetenschapsonderdeel Medische Wetenschappen moeten ingediend worden bij ZonMw via Mijn ZonMw .

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met veni@zonmw.nl.

 • Meer informatie

  Sinds 2019 vraagt ZonMW Veni kandidaten om een 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen.  U vindt het inbeddingsgarantieformulier onderaan de financieringspagina van ieder domein.

ZonMW gebruikt een eigen indiensysteem, en zal binnenkort een aangepast formulier ter beschikking stellen op de ZonMW website.

In het aanvraagformulier zit de informatie over regels en richtlijnen (explanatory notes) verwerkt in het formulier. Klap de ‘explanatory notes’ in het formulier uit om informatie over de voorwaarden te lezen. Let op: op sommige Apple computers zijn de aanwijzingen en richtlijnen niet direct zichtbaar. Ze worden zichtbaar wanneer u via het Tabblad “View” de optie “Outline” selecteert. De richtlijnen worden bovendien automatisch getoond wanneer u het formulier opent met Google docs.

 • Voorstel schrijven

  Aanvragers mogen alleen een volledige aanvraag indienen nadat zij bericht hebben ontvangen dat het bestuur van het betreffende domein een positief besluit heeft genomen over de vooraanmelding van de aanvrager.

  De vooraanmelding dient in het Engels te worden geschreven en bevat een:   

  • Beschrijving van het academisch profiel van de aanvrager (minimaal 400 tot maximaal 700  woorden)
  • Beschrijving van de key output van de aanvrager (maximaal 10 items)
  • Onderzoeksidee; 
  • Tegelijk met het vooraanmeldingsformulier dient u de ingevulde en ondertekende  inbeddingsgarantie (zie  ook paragraaf 3.5.1 in de call for proposals) via Mijn ZonMw te uploaden. 

  De volledige aanvraag dient in het Engels te worden geschreven en bevat een:

  • curriculum vitae van de kandidaat;
  • beschrijving van het onderzoeksvoorstel en ingevulde motivering voor keuze van instelling;
  • ingevulde paragraaf wetenschappelijke en maatschappelijke impact (maximaal 750 woorden);
  • ingevulde paragraaf datamanagement;
  • kostenbegroting.
 • Formulieren invullen

  Het opstellen van de vooraanmelding voor de domeinen SGW, TTW en ZonMw 

  • Download het aanvraagformulier 
  • Vul het aanvraagformulier in. 
  • Vul na een gesprek met de instelling het inbeddingsgarantieformulier in, laat het door de decaan  ondertekenen en maak een scan van het document. Sla het formulier op als pdf
  • Vul uw Mijn ZonMw-account aan met actuele contactgegevens (telefoonnummers en  emailadres)
  • Sla de formulieren op als pdf documenten en upload ze los van elkaar in Mijn ZonMw Gebruik hierbij de link voor het juiste panel

  Het opstellen van de volledige aanvraag

  • Download het aanvraagformulier 
  • Vul het aanvraagformulier in
  • Vul na een gesprek met de instelling het inbeddingsgarantieformulier in, laat het door de decaan ondertekenen en maak een scan van het document. Sla het formulier op als pdf
  • Vul uw Mijn ZonMw-account aan met actuele contactgegevens (telefoonnummers en emailadres)
  • Als u sinds de vooraanmelding niet van instelling bent veranderd hoeft u geen nieuwe inbeddingsgarantie in te dienen. Ook bij een kleine aanpassing van de titel hoeft u geen nieuwe inbeddingsgarantie in te dienen.
   Als u wel van instelling bent veranderd: Vul na een gesprek met de instelling het inbeddingsgarantieformulier in, laat het door de decaan ondertekenen en maak een scan van het document. Sla het formulier op als pdf en upload deze in
    Mijn ZonMw 

   

Alle aanvragen voor het wetenschapsonderdeel Medische Wetenschappen moeten ingediend worden bij ZonMw.

Mijn ZonMw