NWO-Talentprogramma Veni SGW 2022

NWO-Talentprogramma Veni is een financieringsinstrument voor pas gepromoveerde onderzoekers.

Let op: Per 1 juli 2022 is het telefoonnummer van de ISAAC-helpdesk gewijzigd. Het nieuwe telefoonnummer waarop u de ISAAC-helpdesk kunt bereiken is +31 (0)70 3440600. Het oude nummer (+31(0)20 3467179) is per 1 juli 2022 niet meer in gebruik. NWO heeft de Call for proposals die u op deze pagina kunt downloaden per 1 juli 2022 dienovereenkomstig gewijzigd.

 

 • Waarvoor

  Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar zelfstandig onderzoek te verrichten  hun ideeën verder te ontwikkelen.

 • Voor wie

  NWO-Talentprogramma Veni is gericht op onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. U bent aan het begin van uw wetenschappelijke carrière en vertoont een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde 2022 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2022 maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn, en voor onderzoekers die promoveren tussen 1 januari 2022 en 6 september 2022.  

  U kunt maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni. Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen.

  Extensieregeling
  Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document 'Veelgestelde vragen' en op onze webpagina over de extensieclausule. (link extension clause)

 • Wat aanvragen

  Het maximale bedrag is 280,000 euro.

 • Wanneer

  De deadline voor vooraanmeldingen is 6 september 2022, om 14:00:00 CEST.
  De deadline voor volledige aanvragen is 24 januari 2023, om 14:00:00 CET.

 • Beoordeling

  Criteria

  Beoordelingscriteria vooraanmelding zijn:

  • Academisch profiel (50%)
  • Key output (50%)


  Beoordelingscriteria volledige aanvraag zijn:

  • Kwaliteit en innovatief karakter van het onderzoeksvoorstel (40%)
  • Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (20%)
  • Kwaliteit van de onderzoeker (40%)

  Procedure

  De beoordeling van aanvragen bij het domein SGW vindt plaats in zes panels. De kandidaten bepalen zelf in welk panel ze indienen. LET OP: aanvragen worden ook in ISAAC in disciplinaire panels ingediend.

  De panels blijven de gehele procedure gehandhaafd.
  In het kader van de vooraanmelding worden geen referenten ingeschakeld, terwijl in de interviewselectie de panels aan de hand van de aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden de meest veelbelovende aanvragen selecteren voor een interview.

  Interviews vinden in de panels plaats; kandidaten worden geïnterviewd en beoordeeld door commissieleden uit eigen en aanpalende disciplines van het domein SGW.

 • Meer informatie

  Sinds 2019 vraagt NWO Veni kandidaten om een 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen.  U vindt het inbeddingsgarantieformulier onderaan de financieringspagina van ieder domein.

Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u uit Isaac kunt downloaden.

In het aanvraagformulier zit de informatie over regels en richtlijnen (explanatory notes) verwerkt in het formulier. Klap de ‘explanatory notes’ in het formulier uit om informatie over de voorwaarden te lezen. Let op: op sommige Apple computers zijn de aanwijzingen en richtlijnen niet direct zichtbaar. Ze worden zichtbaar wanneer u via het Tabblad “View” de optie “Outline” selecteert. De richtlijnen worden bovendien automatisch getoond wanneer u het formulier opent met Google docs.

Gelieve de formulieren die beschikbaar waren na de openstelling van de ronde in juni 2022 te gebruiken.

Let op: de beoordeling vindt plaats in de zes panels van Sociale en Geesteswetenschappen. Er zijn voor deze ronde daarom zes indienloketten, één per panel. Denk er bij de voorbereiding over na bij welk panel u indient en let daarbij op dat het mogelijk is dat, ook wanneer uw vakgebied een sociale wetenschap is, de betreffende discipline ingedeeld is in een ander panel dan ‘Sociale Wetenschappen’. Zo is de discipline Politicologie ingedeeld in het panel ‘Recht en bestuur’ en valt Sociale en Organisatiepsychologie in het panel ‘Gedrag en onderwijs’.

 • Voorstel schrijven

  Aanvragers mogen alleen een volledige aanvraag indienen nadat zij bericht hebben ontvangen dat het bestuur van het betreffende domein een positief besluit heeft genomen over de vooraanmelding van de aanvrager.

  De vooraanmelding dient in het Engels te worden geschreven en bevat een:  

  • Beschrijving van het academisch profiel van de aanvrager (minimaal 400 tot maximaal 700  woorden);
  • beschrijving van de key output van de aanvrager (maximaal 10 items);
  • onderzoeksidee.

  Tegelijk met het vooraanmeldingsformulier dient u de ingevulde en ondertekende inbeddingsgarantie via ISAAC te uploaden.

  De volledige aanvraag dient in het Engels te worden geschreven en bevat een:

  • curriculum vitae van de kandidaat;
  • beschrijving van het onderzoeksvoorstel en ingevulde motivering voor keuze van instelling;
  • ingevulde paragraaf wetenschappelijke en maatschappelijke impact (maximaal 750 woorden);
  • ingevulde paragraaf datamanagement;
  • kostenbegroting.
 • Formulieren invullen

  Het opstellen van de vooraanmelding

  • Download het aanvraagformulier .
  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Vul na een gesprek met de instelling het inbeddingsgarantieformulier in, laat het door de decaan ondertekenen en maak een scan van het document.
  •  Vul uw ISAAC-account aan met actuele contactgegevens (telefoonnummers en  emailadres)
  • Sla de formulieren op als pdf documenten en upload ze los van elkaar in ISAAC. Gebruik hierbij de link voor het juiste panel.


  Het opstellen van de volledige aanvraag

  • Download het aanvraagformulier.
  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Vul uw ISAAC-account aan met actuele contactgegevens (telefoonnummers en emailadres).
  • Sla het formulier op als pdf documenten en upload ze los van elkaar in ISAAC.
  • Als u sinds de vooraanmelding niet van instelling bent veranderd hoeft u geen nieuwe inbeddingsgarantie in te dienen. Ook bij een kleine aanpassing van de titel hoeft u geen nieuwe inbeddingsgarantie in te dienen.
  • Als u wel van instelling bent veranderd: Vul na een gesprek met de instelling het inbeddingsgarantieformulier in, laat het door de decaan ondertekenen en maak een scan van het document. Sla het formulier op als pdf en upload deze in ISAAC.


  In geval van een bijdrage door de onderzoeksinstelling en/of een derde partij dient bij het indienen van de volledige aanvraag een cofinancieringsverklaring bijgevoegd te worden van de partij die bijdraagt.

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u de vooraanmelding ingediend?
 • Is de verklaring door de hoofdaanvrager ondertekend?
 • Heeft u de inbeddingsgarantie ingediend?
 • Heeft u een keuze gemaakt voor een van de zes SGW-beoordelingspanels en de juiste ISAAC-link geselecteerd?

Let op: de beoordeling vindt plaats in de zes panels van Sociale en Geesteswetenschappen. Er zijn voor deze ronde daarom zes indienloketten, één per panel. Let er goed op dat u bij het juiste loket indient. U vindt de disciplinaire samenstelling van de panels in de bijlage die u onder het kopje ‘Voorbereiden’ kunt downloaden.