NWO-Talentprogramma

Het NWO-Talentprogramma bestaat uit drie financieringsvormen (Veni, Vidi, Vici), afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls en wordt de doorstroom bij wetenschappelijke onderzoeksinstellingen bevorderd. De bedragen die aangevraagd kunnen worden variëren van maximaal 280.000 voor Veni, 800.000 voor Vidi en voor Vici 1,5 miljoen euro. Er zijn afzonderlijke beoordelingen voor Veni, Vidi en Vici.Ga naar de callpagina van Veni, Vidi of Vici van het domein waar u een aanvraag wil doen.