NWO Open Competitie ENW - M

In de NWO Open Competitie ENW - M kunnen onderzoekers individueel of in samenwerking onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW).

Let op!

Tijdelijk kunt u geen ENW-M-aanvragen indienen. De call for proposals OC ENW-M is gepauzeerd omdat het subsidieplafond voor de ronde 2020-2021 is bereikt.

Vanaf 6 augustus 2021 kunt u aanvragen indienen in de ronde 2021-2022. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier 2021-2022 en budgettabel 2021-2022. Deze zullen spoedig beschikbaar gemaakt worden.

 • Waarvoor

  ENW-M-financiering is bedoeld voor het uitvoeren van nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. De ENW-M-financiering biedt onderzoekers de mogelijkheid om originele, innovatieve, risicovolle ideeën uit te werken en wetenschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema’ s van de toekomst. Er zijn drie categorieën ENW-M-financiering: ENW-M-1 (1 wetenschappelijke positie), ENW-M-2 (2 wetenschappelijke posities in samenwerking) en ENW-M-invest (investeringen) die in onderlinge competitie beoordeeld worden.

 • Voor wie

  Onderzoekers kunnen indienen wanneer zij:

  • in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut; én
  • een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd of een speciale garantie van hun universiteit overleggen indien dit niet geval is.

  Lees de details in de call for proposals.

 • Wat aanvragen

  De NWO Open Competitie ENW - M kent drie varianten:

  1. ENW-M-1-financiering bedraagt maximaal 350.000 euro en kent één hoofdaanvrager, geen medeaanvrager. De financiering moet ingezet worden voor één wetenschappelijke positie in combinatie met materieel budget, eventuele kleine investeringen en/of niet-wetenschappelijke ondersteuning.
  2. ENW-M-2-financiering bedraagt maximaal 700.000 euro en kent één hoofdaanvrager en één medeaanvrager met complementaire expertise. De financiering moet ingezet worden voor twee wetenschappelijke posities in combinatie met materieel budget, eventuele kleine investeringen en/of niet-wetenschappelijke ondersteuning.
  3. ENW-M-invest-financiering bedraagt minimaal 150.000 euro en maximaal 500.000 euro voor financiering van een investering. De instelling moet minimaal 25% bijdragen aan de kosten van de investering.
 • Wanneer

  Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend t/m 31 juli 2021. De call wordt eerder gepauzeerd als het subsidieplafond is bereikt.

 • Beoordeling

  Criteria

  De beoordeling vindt plaats op grond van de volgende criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van de aanvraag (Wat)
  2. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (Waarom)

  Criterium 1 maakt 70% uit van het totaaloordeel; criterium 2 weegt voor 30% mee.

  ENW-M-invest aanvragen worden ook beoordeeld op criterium 3: Inbedding en gebruik van de investering. Criterium 3 weegt niet mee in het totaaloordeel, maar moet wel ten minste als "goed' beoordeeld worden.

  Procedure

  Alle ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke experts, waarop aanvragers een reactie/weerwoord kunnen geven. Vervolgens rangschikken clustercommissies de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria. Een domeinbrede beoordelingscommissie komt tot één prioritering van de aanvragen en adviseert het domeinbestuur ENW over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen. Het domeinbestuur ENW neemt, op basis van het advies van de commissie en de beschikbare middelen een besluit over toe- of afwijzing.

Vragen? Neem contact op met

Snel,%20Margot.jpg

Dr. Margot Snel (ENW-M)
Programma-/ beleidsmedewerker

+31 (0)70 3440758

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
Domein ENW

Merijn Blaakmeer

Dr. Merijn Blaakmeer

+31 70 349 41 82

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen

pasfoto_jongbloed.jpg

Dr. Linda Jongbloed (ENW-M)

+31 (0)70 3494600

Stuur e-mail

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Formulieren invullen

  • Download het aanvraagformulier, de budgettabel en overige benodigde formats
  • Stel de aanvraag op in het Engels
  • Gebruik het aanvraagformulier en de budgettabel van ronde 2020-2021
  • Sla de formulieren op als pdf en upload ze in ISAAC

  Bij elke ingediende aanvraag gaat NWO ervan uit dat de aanvrager de kennisinstelling heeft geïnformeerd en dat de universiteit of het instituut de subsidievoorwaarden van dit programma aanvaardt.

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld, in het Engels en opgeslagen als pdf?
 • Heeft u de budgettabel van ronde 2020-2021 gebruikt?