Investeringen NWO-groot 2019/2020

Universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen investeringen doen in vernieuwende apparatuur en dataverzamelingen met het financieringsinstrument Investeringen NWO-groot. Er worden investeringen gefinancierd die hoger zijn dan 1,5 miljoen euro
(1 miljoen euro voor sociale en geesteswetenschappen).

 • Waarvoor

  Het financieringsinstrument Investeringen NWO-groot is bedoeld om investeringen in zeer geavanceerde apparatuur of innovatieve dataverzamelingen van (inter)nationaal belang te stimuleren. 

  NWO vindt het belangrijk dat nieuwe investeringen - waar van toepassing - goed aansluiten bij de faciliteiten of clusters op de huidige Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.  

 • Voor wie

  Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een projectleider namens het hoogste bestuur van de volgende in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde kennisinstellingen:

  • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
  • Universitaire medische centra;
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • Koninklijke Bibliotheek;
  • het Nederlands Kanker Instituut;
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
  • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
  • NCB Naturalis;
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
  • Netherlands eScience Center;
  • het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.
 • Wat aanvragen

  De hoogte van de aan te vragen subsidie binnen deze Call is tenminste €  1.000.000 voor investeringen binnen de sociale en geesteswetenschappen en ten minste €  1.500.000 voor alle overige wetenschappen.  

  De betrokken instelling(en) levert een eigen bijdrage van ten minste 25% van de totale omvang van de investering.

  U kunt een aanvraag doen voor het aanschaffen van apparatuur voor wetenschappelijk onderzoek of het opzetten, koppelen en verrijken van wetenschappelijke dataverzamelingen.

  U kan een aanvraag indienen voor:

  • kosten voor investeringen in wetenschappelijke apparatuur; 
  • kosten voor investeringen in datasets; 
  • personeelskosten voor het opzetten van databases en de initiële digitalisering van het bibliografisch apparaat, indien deze niet gekocht kunnen worden;
  • personeelskosten voor medewerkers met een specifieke en essentiële technische expertise noodzakelijk voor de ontwikkeling of bouw van een faciliteit indien deze niet gekocht kan worden.
 • Wanneer

  Let op!:

  • De deadline voor indienen van de verplichte intentieverklaringen was dinsdag 3 december 2019, vóór 14:00 uur CET.
  • De deadline voor het indienen van aanvragen was donderdag 13 februari 2020, vóór 14:00 CET.
 • Beoordeling

  Criteria

  De aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria: 

  • Wetenschappelijke kwaliteit 
  • Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact 
  • Technische, financiële en organisatorische aspecten

  Procedure

  In de eerste fase dient de hoofdaanvrager een intentieverklaring in, die wordt gepubliceerd op de NWO- website. In de tweede fase wordt de aanvraag ingediend en voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Deze maakt gebruik van de aanvragen, begeleidende brieven, referentenrapporten, (indien van toepassing) advies van de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, en een weerwoord van de aanvrager. De meest kansrijke aanvragen worden door een delegatie van de commissie bezocht. Na de site-visits stelt de commissie een prioriteringsadvies op aan de NWO Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur besluit over honorering en afwijzing van aanvragen.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

Gesloten voor aanvragen