Demonstrator 2021

Onderzoekers die kennis uit hun onderzoek willen toepassen en naar de markt brengen, kunnen bij NWO financiering aanvragen om deze kennis verder te ontwikkelen tot een Demonstrator. In een Demonstrator project worden alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd die nodig zijn om de achterliggende Demonstrator kennis aan een derde partij te kunnen overdragen.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Waarvoor

  Het programma Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek. Het programma is er op gericht om kennis verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product (een minimale functionele basisversie van een product).

  Aan de hand van deze demonstrator-versie kan aan een derde partij worden getoond wat het toepassingsperspectief van de onderliggende demonstrator kennis is en dat deze gereed is om te worden overgedragen (“Show to Transfer”). De uiteindelijke commercialisatie van de kennis vindt plaats bij en door een derde partij.

 • Voor wie

  Docenten en lectoren aan een Nederlandse hogeschool  kunnen een aanvraag indienen.

  Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd én tevens in dienst zijn bij één van de onderstaande organisaties: 

  • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
  • Universitaire medische centra;
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • het Nederlands Kanker Instituut;
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
  • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
  • NCB Naturalis;
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
  • Prinses Máxima Centrum.
 • Wat aanvragen

  Voor een voorstel in deze ronde kan in totaal maximaal €  160.000 Euro (inclusief BTW) worden aangevraagd. Een Demonstrator-project heeft een looptijd van maximaal 18 maanden. Binnen deze call zijn de volgende budgetmodules beschikbaar:

  • Postdoc;
  • Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) bij universiteiten;
  • Overig wetenschappelijk personeel (OWP) bij universiteiten;
  • Vervanging;
  • Personeel hogescholen;
  • Materiële kosten;
  • Kennisbenutting inclusief instandhoudingskosten octrooi.
 • Wanneer

  De deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 13 april 2021, om 14:00:00 uur CET.

 • Beoordeling

  Criteria

  • Grondslag en innovatie (weegfactor 1);
  • Maatschappelijke impact (weegfactor 1);
  • Projectaanpak en Project team (weegfactor 1).

  Zie de calltekst voor specificaties van de criteria.

  Procedure

  De voorstellen worden per ronde in competitie schriftelijk beoordeeld door een beoordelingscommissie. Voorstellen komen alleen voor financiering in aanmerking wanneer zij voor de beoordelingscriteria ‘Grondslag en innovatie’, ‘Maatschappelijke impact’ en ‘Projectaanpak en Project team’ elk niet hoger dan 3.0 scoren, waarbij de som van deze cijfers niet hoger dan 7.5 mag zijn.

  Op basis van het gemiddelde cijfer volgens deze criteria worden de voorstellen gerankt. Vervolgens ontvangen de hoogst gerankte aanvragers een uitnodiging om hun ingediende aanvraag te komen toelichten. De beoordelingscommissie prioriteert deze aanvragen opnieuw en stelt een honoreringsadvies op aan het TTW-Bestuur. Het TTW-Bestuur neemt de honoreringsbesluiten.

 • Meer informatie

  Let op: voor academische innovatieve start-ups geldt er een andere regeling: Take-off

Contactpersonen

Bergsma, Arjen.jpg

Dr. ir. Arjen Bergsma
Programmamedewerker

+31 (0)30 6001241

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Karthaus, Tine 2018.jpg

Tine Karthaus
Assistent

+31 (0)30 6001 301

Stuur e-mail

Heesakkers, Cora.jpg

Cora Heesakkers
Assistent

+31 (0)30 6001304

Stuur e-mail

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.