Matchmaking KIC-call: Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen

  • 1 november 2022 | 13:00 - 17:00
Personen in een supermarkt | Bron: Shutterstock

Graag nodigen wij u uit voor de matchmakingsbijeenkomst op 1 november 2022. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis maken met potentiële partners voor het opstellen van een onderzoeksvoorstel binnen deze call. Tevens zal de call kort toegelicht worden. De bijeenkomst vindt plaats van 13:00 tot 17:00 uur bij NWO in Utrecht.

Over de call

De laatste jaren is de aandacht voor de rol van voeding in relatie tot (preventieve) gezondheid voor de mens versterkt. Gezonde voeding en een gezonde leefstijl zouden namelijk voor een langer gezond leven zorgen en kunnen op die manier de gezonde levensduur verlengen.

Maatschappelijke uitdagingen, zoals de toenemende wereldbevolking, vergrijzing, meer chronisch zieken, en de groeiende verschillen in gezondheid tussen mensen met verschillende sociaal economische posities, maken het streven naar een gezonde voeding en een gezonde leefstijl voor de huidige en toekomstige bevolking nog belangrijker. Bovendien is een transitie naar een duurzaam voedselsysteem nodig. Het verbreden van de kennis over gezonde voeding en voedselsystemen is daarom noodzakelijk.

Deze call roept op tot interdisciplinair onderzoek naar duurzame en innovatieve voedselsystemen, die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking. Dit onderzoek vraagt om een integrale aanpak van meerdere aandachtspunten, om zo een meer holistisch begrip te krijgen van gezonde en veilige voeding en voedselsystemen.

Voor wie is de matchmaking?

Het doel van de matchmakingbijeenkomst is om professionals van publieke en private organisaties en onderzoekers met interesse in en vragen over het onderwerp veilige en gezonde voeding en voedselsystemen met elkaar in contact te brengen en mogelijke samenwerkingen te verkennen. Wanneer u vanuit een maatschappelijke partij bijvoorbeeld een kennisvraag heeft kunt u de aansluiting vinden om deze vanuit wetenschappelijk perspectief te verdiepen. Voor wetenschappers is de matchmakingbijeenkomst een kans om te zien wat er speelt en mogelijke samenwerkingen te verkennen voor de vorming van een consortium. Let op: professionals van publieke en private organisaties kunnen zelf geen vooraanmelding indienen, maar kunnen wél partner zijn in het consortium dat na de vooraanmeldingen gevormd zal worden.

Programma en deelnemers

Meer informatie over het programma en deelnemers ontvangt u in aanloop naar de bijeenkomst.

  • Datum: Dinsdag 1 november 2022
  • Tijdstip: 13:00 tot 17:00 uur
  • Locatie: NWO Utrecht, Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht

Bevestig uw deelname uiterlijk op 24 oktober 2022 via onderstaand formulier. Deelname aan de matchmaking is gratis.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Floor Hugenholtz of Larissa van der Bent via kic-vgvv@nwo.nl.