Bevoegdhedenregeling NWO

De raad van bestuur stelt als algemeen budgethouder de begroting van NWO vast. Met daarin afzonderlijke budgetten voor de vier domeinen, NWO-I, de regieorganen, de afdeling bedrijfsvoering en het bureau van de raad van bestuur. In de Bevoegdhedenregeling van NWO staat wie binnen de organisatie welke financiële verplichtingen aan mag gaan.

De raad van bestuur bepaalt wie een deel van de bevoegdheden namens hem mag uitoefenen. In het Bestuursreglement staat wie verantwoordelijk is voor welke activiteiten. De bevoegdhedenregeling bepaalt wie financieel mandaat/volmacht hebben, wat de verschillende mandaten/volmachten inhouden en welke randvoorwaarden gelden.

Staatscourant | bevoegdhedenregeling