Evaluatie van de portfolio van onderzoeksinstituten van NWO en KNAW

Zijn de instituten van NWO en KNAW goed toegerust op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen? Deze kernvraag staat centraal in de komende portfolio-evaluatie. In zijn Wetenschapsvisie 2025 – Keuzes voor de toekomst wees het toenmalige kabinet op de belangrijke complementaire functie en hoge kwaliteit van deze instituten. Tegelijk sprak het Kabinet de ambitie uit om het stelsel te analyseren en te beoordelen met het oog op de toekomst. In 2016 is hiertoe een nulmeting uitgevoerd en in 2018 begint de evaluatie van het institutenportfolio van NWO en KNAW.

In de portfolio-evaluatie kijkt een onafhankelijke commissie naar de rol van de instituten van NWO en KNAW in het nationale kennislandschap. De acht leden van de commissie buigen zich over vragen zoals welke meerwaarde de instituten hebben voor het Nederlandse onderzoekslandschap, in welke mate ze responsief en dynamisch genoeg zijn om in te spelen op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en wat voor beleid daarvoor nodig is. Het evaluatierapport verschijnt naar verwachting in februari 2019. 

Commissieleden

Tot lid van de commissie zijn op persoonlijke titel benoemd:

Voorzitter

  • Prof. dr. D. (Daan) Frenkel (hoogleraar theoretische chemie en research director Chemistry Department, University of Cambridge UK)

Leden

  • Prof. dr. J.J. (Koos) Boomsma (hoogleraar ecologie en director Centre for Social Evolution, University of Copenhagen)
  • Prof. dr. R.J. (Rob) Hamer (hoogleraar levensmiddelenchemie, Wageningen University & Research)
  • Prof. dr. R.M. (Rianne) Letschert (hoogleraar victimologie en internationaal recht en rector magnificus Universiteit Maastricht)
  • Prof. dr. G.J.M. (Gerard) Meijer (hoogleraar moleculaire natuurkunde en directeur Fritz-Haber-Institut der Max-Planck Gesellschaft)
  • Prof. dr. R. (Roel) Nusse (hoogleraar ontwikkelingsbiologie, Stanford University)
  • Prof. dr. C. (Caroline) Pauwels (hoogleraar communicatiewetenschappen en rector Vrije Universiteit Brussel)
  • Em. prof. dr. J. (Jan) de Vries (emeritus hoogleraar Geschiedenis en Economie, University of California Berkeley)

Secretarissen portfolio-evaluatie commissie

  • Judith de Kroon (NWO), j.dekroon@nwo.nl, 070 3440553
  • Marjolein Blauuboer (KNAW), marjolein.blaauboer@knaw.nl, 020 551 0729

Timeline

Voorjaar 2018: voorbereiding stukken voor de commissie
4-5 oktober: eerste bezoek van de commissie aan Nederland
5-9 november: tweede bezoek van de commissie aan Nederland en schrijven concept rapport
Half februari 2019: oplevering definitieve rapport

Zie ook


Contact

Dhr. O.R. (Olivier) Morot (woordvoering) Dhr. O.R. (Olivier) Morot (woordvoering) t: +31 (0)6 53175 377 o.morot@nwo.nl