Meldpunt wetenschappelijke integriteit

U kunt klachten over een (vermoeden van) schending van wetenschappelijke integriteit melden bij het Meldpunt wetenschappelijke integriteit.

Niet-integer onderzoek kan leiden tot directe schade (bijvoorbeeld aan de omgeving of patiënten), en kan het publieke vertrouwen in de wetenschap en het vertrouwen tussen wetenschappers onderling aantasten. Het is van essentieel belang dat wetenschappelijk onderzoek volgens de leidende principes van wetenschappelijke integriteit – eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid – wordt uitgevoerd.

Klacht melden

Bij het Meldpunt wetenschappelijke integriteit kunt u klachten indienen over:

  • een persoon die werkzaam is (geweest) op een (deels) door NWO gefinancierd onderzoeksproject
  • een persoon die een financieringsaanvraag heeft lopen bij NWO
  • of een persoon werkzaam bij een NWO-instituut

Het meldpunt is te bereiken via meldpuntintegriteit@nwo.nl.

Behandeling klacht

Klachten gericht aan het Meldpunt wetenschappelijke integriteit worden behandeld door een NWO-vertrouwenspersoon. Na ontvangst van een klacht beoordeelt de vertrouwenspersoon of de klacht ontvankelijk is. Daarbij wordt gekeken of er een relatie is met NWO-financiering en of er sprake is van het niet naleven van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Indien een klacht ontvankelijk wordt verklaard zal de vertrouwenspersoon als hij daartoe mogelijkheid en noodzaak ziet, proberen te bemiddelen tussen de indiener van een klacht en de beklaagde. Indien bemiddeling niet de juiste weg is, of indien de bemiddeling geen gewenst resultaat oplevert dan geleidt de vertrouwenspersoon de klacht door naar de relevante integriteitscommissie (doorgaans de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de betrokken universiteit), die de klacht verder zal onderzoeken. De integriteitscommissie brengt verslag uit aan de raad van bestuur van NWO. De NWO-raad van bestuur beslist over de klacht en eventuele sancties (voor dat deel dat NWO aangaat).

Downloads