Meldpunt wetenschappelijke integriteit

Klachten over een (vermoeden van) schending van wetenschappelijke integriteit kunnen worden gemeld bij het Meldpunt wetenschappelijke integriteit.

Klacht melden

Bij het Meldpunt wetenschappelijke integriteit kunnen klachten worden ingediend over:

  • een persoon die werkzaam is (geweest) op een (deels) door NWO gefinancierd onderzoeksproject
  • een persoon die een financieringsaanvraag heeft lopen bij NWO
  • of een persoon werkzaam bij een NWO-instituut

Het meldpunt is te bereiken via meldpuntintegriteit@nwo.nl.

Behandeling klacht

Klachten gericht aan het Meldpunt wetenschappelijke integriteit worden behandeld door NWO-vertrouwenspersoon prof. mr. T.A. (Theo) de Roos en prof. dr. A.J.A. (Bert) Felling. Na ontvangst van een klacht beoordeelt de vertrouwenspersoon of de klacht ontvankelijk is. Daarbij wordt gekeken of er een relatie is met NWO-financiering en of er sprake is van het niet naleven van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Indien een klacht ontvankelijk wordt verklaard zal de vertrouwenspersoon als hij daartoe mogelijkheid en noodzaak ziet, proberen te bemiddelen tussen de indiener van een klacht en de beklaagde. Indien bemiddeling niet de juiste weg is, of indien de bemiddeling geen gewenst resultaat oplevert dan geleidt de vertrouwenspersoon de klacht door naar de relevante integriteitscommissie (doorgaans de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de betrokken universiteit), die de klacht verder zal onderzoeken. De integriteitscommissie brengt verslag uit aan het Algemeen Bestuur van NWO. Het Algemeen Bestuur van NWO beslist over de klacht en eventuele sancties (voor dat deel dat NWO aangaat).

Stroomschema meldpunt wetenschappelijke integriteit

Stroomschema meldpunt wetenschappelijke integriteit