Praktijkvoorbeelden

Goede onderzoekssamenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven maakt dat onderzoeksresultaten in de praktijk kunnen worden gebracht en dat het bedrijfsleven verder kan innoveren. Onderstaand overzicht toont enkele praktijkvoorbeelden van deze samenwerking binnen de verschillende topsectoren.

KIEM: Kennis-Innovatie Mapping MKB

Topsector Chemie

Kennis-Innovatie Mapping MKB financiert kleine onderzoeksprojecten met als doel wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor kleine bedrijven en start-ups.

 


Samenwerking NanoLithography

Topsector High Tech

ASML, NWO, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit zijn in 2014 gestart met Advanced Research Center  (ARCNL). Dit onderzoekscentrum richt zich op fundamenteel onderzoek op het gebied van nanolithografie. Een Advanced Research Center is een nieuwe type samenwerkingsverband, waarmee NWO een impuls geeft aan samenwerking met universiteiten en private partijen. 

 


Geaccepteerde standaarden voor slimme netwerken

Topsector High Tech

Slimme netwerken hebben standaarden nodig om goed te functioneren. Op dit moment strijden verschillende standaarden om acceptatie door de markt. Onderzoek naar welke waarden gebruikers het belangrijkst vinden voor het stimuleren van een snelle en succesvolle realisatie van slimme netwerken.


Gebruik van boordcomputers en het gedrag van bestuurders

Topsector Logistiek

Boordcomputers in moderne auto's en vrachtwagens verbeteren het rijgedrag van de bestuurders. Gebruik van deze systemen kan energie besparen, ongelukken voorkomen en files tegengaan. Onderzoek naar de wijze waarop bestuurders kunnen worden gestimuleerd om de besturing van hun voertuig uit handen te geven. 


Veranderend mediagebruik

Topsector Creatieve industrie

Onderzoek naar veranderend mediagebruik door Irene Costera (VU Amsterdam) in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen en twaalf mediapartners waaronder NOS-nieuws en landelijke en regionale kranten.Technologie brengt thuiszorg in eigen hand

Topsector Life Sciences & Health

Moderne technologie kan patiënten meer autonomie geven en tegelijkertijd ons zorgsysteem ontlasten. Instrumentarium ontwikkeld door het Centre for Care Technology Research (CCTR), een samenwerkingsverband tussen wetenschap, bedrijfsleven en de zorgsector. CCTR is ingesteld op initiatief van Innovative Medical Devices Initiatives NL (IMDI).

 Schoner slib met Norit in de sloot

Topsector Chemie

Actieve kool bindt verontreinigende stoffen in slib. Dat is de uitkomst van onderzoek vanuit het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), uitgevoerd bij Wageningen University and Research Centre (WUR), samen met het bedrijf Norit en anderen.


Computational sciences for energy research

Topsector Energie

Grootschalig publiek-private samenwerking tussen Shell, NWO en NWO-I. Binnen dit programma is in de zomer van 2013 een aantal van 22 onderzoeksprojecten gestart op het terrein van onderzoek naar fossiele brandstoffen.

 


Wind op Zee

Topsector Energie

Windenergie goedkoper maken is ook een kwestie van goed samenwerken en vernuftig ontwerpen. Onderzoekers en bedrijven brengen het speelveld in kaart.


Bioplastic uit afvalwater

Topsector Water

Binnen het programma van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen From Waste to Resource wordt onderzoek gedaan naar bacteriën die bioplastic maken uit het industriële afvalwater. Onderzoekers van de universiteiten van Wageningen en Utrecht werken samen met onder meer Pacques.