Samenstelling themacommissie Materials Science

De themacommissie Materials Science is opgericht voor de uitvoering van het visiedocument 'Dutch Materials - Challenges for Materials Science in the Netherlands' (2015). De commissie doet voorstellen voor onderzoeksprogramma’s die voortkomen uit het visiedocument. Verder helpt deze commissie het materialenveld om consortia te vormen door bijeenkomsten te organiseren. De commissie bestaat uit experts van kennisinstellingen en uit het bedrijfsleven.

Commissieleden

Prof. Albert Polman (voorzitter)

Prof. Katja Loos

Prof. René Janssen

Prof. Andries Meijerink

Prof. Guus Rijnders

Prof. Rolf van Benthem

Dr. Hans van der Weijde

Programmamanager NWO

Dr. Ir. Christine Hiemstra, NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

Telefoon: +31 (70) 3494068
E-mail: c.hiemstra@nwo.nl