Implementatierichtlijnen Plan S

Op donderdag 31 januari 2019 organiseerden NWO en ZonMw, met medewerking van VSNU en KNAW, een consultatiebijeenkomst over de implementatierichtlijnen voor Plan S. De implementatierichtlijnen zijn een verdere uitwerking van de in september 2017 bekend gemaakte ambities van Plan S.

Tijdens de bijeenkomst  in de Jaarbeurs (Utrecht) kwamen ruim 250 jonge onderzoekers, senior-onderzoekers, bestuurders, bibliothecarissen en vele anderen bij elkaar, om van gedachten te wisselen over Plan S. Er waren gesproken columns met uiteenlopende invalshoeken, en in plenaire discussies konden alle aanwezigen zich uitspreken over een aantal onderwerpen. De presentaties die tijdens de consultatiebijeenkomst werden gehouden zijn hier terug te zien.

Feedback richting cOAlition S

Op basis van deze bijeenkomst en eerder ontvangen reacties, heeft NWO een verslag opgesteld. Dit verslag is gestuurd naar cOAlition S, als onderdeel van het consultatietraject over de richtlijnen voor de implementatie van Plan S.


Presentaties


Programma


Op 31 mei 2019 maakte cOAlitie S het aangepaste en definitieve Plan S bekend. Dit plan beoogt de transitie van open access voor alle wetenschappelijke publicaties te versnellen. Na een intensief consultatietraject, met ruim 600 reacties uit meer dan 40 landen, is Plan S aangepast op een aantal punten.

De raad van bestuur van NWO constateert dat in de finale versie van Plan S in belangrijke mate tegemoet gekomen is aan de punten van zorg die ook vanuit Nederland zijn ingebracht. De huidige versie van Plan S sluit in belangrijke mate aan bij het open access beleid dat NWO al sinds 2015 voert en kan gezien worden als een natuurlijke vervolgstap daarop. Nederland is bovendien goed voorbereid op Plan S door de deals die de VSNU met uitgevers heeft. NWO zal de nieuwe eisen van Plan S invoeren in de nieuwe calls die opengesteld worden vanaf 1 januari 2021 en zal dus van toepassing zijn op publicaties die daaruit volgen. Dat biedt voldoende tijd voor een zorgvuldige implementatie. NWO zal daarover het overleg met stakeholders in Nederland blijven voeren. De ruimere tijdlijn voor implementatie moet wat NWO betreft ook benut worden om meer internationale financiers te laten aansluiten bij Plan S: uitbreiding van de Coalitie blijft een belangrijk aandachtspunt.

Downloads


Contact

Hans de Jonge (Bbeleidsmedewerker Open science en Kwaliteit) Hans de Jonge (Bbeleidsmedewerker Open science en Kwaliteit) +31 (0)70 3494388 h.dejonge@nwo.nl

Contact

Dhr. O.R. (Olivier) Morot (voor mediavragen) Dhr. O.R. (Olivier) Morot (voor mediavragen) t: +31 (0)6 53175 377 o.morot@nwo.nl