Open (FAIR) data

Naast publicaties dienen ook onderzoeksdata die voortkomen uit projecten die NWO financiert, zo veel mogelijk open en voor hergebruik beschikbaar gesteld worden. Daarbij is het adagium: 'open als het kan, beschermd als het moet'. Aspecten als privacy, openbare veiligheid, ethische beperkingen, eigendomsrecht en commerciële belangen kunnen argumenten zijn om af te wijken van deze regel.

Om data open te maken moeten die zo veel mogelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn, oftewel: FAIR (findable, accessible, interoperable en reusable).

Om dit te bereiken werkt NWO met ingang van 1 oktober 2016 met een datamanagementbeleid dat van toepassing is op alle NWO-instrumenten. Concreet betekent dit dat bij elke onderzoeksaanvraag de datamanagementparagraaf beantwoord moeten worden. Na honorering moet ook een datamanagementplan ingediend.

Datamanagementparagraaf

Belangrijkste doel van de datamanagementparagraaf in de aanvraag is bewustwording bij de onderzoekers. De onderzoeker wordt gevraagd reeds voor aanvang van het onderzoek na te denken over de vraag hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat het beschikbaar stellen daarvan voor hergebruik mogelijk wordt. Veelal betekent dit ook dat bij het tot stand komen van de data en de analyse daarvan al maatregelen getroffen moeten worden die de opslag en het delen later mogelijk maken.

Lees verder


Datamanagementplan

Na honorering van een aanvraag dient de projectleider de datamanagementparagraaf uit te werken in een datamanagementplan (DMP). Dit helpt om in een vroeg stadium na te denken over de wijze waarop data verzameld wordt, de veilige opslag ervan gedurende het onderzoek en op welke wijze deze Findable, Accessible, Interoperable en Reusable (FAIR) gemaakt worden. Gebruik daarvoor het vernieuwde datamanagementplan van NWO (januari 2020).

Lees verder


Contact

Vragen over het datamanagementbeleid kunt u stellen aan Maria Cruz via e-mail datamanagement@nwo.nl of telefoon +31 (0)70 349 4208.

Zie ook