Contactpersonen Open Science

Kijk hieronder voor de contactpersonen voor Open Science.

Open Access

Voor vragen over het open accessbeleid van NWO kunnen onderzoekers zich wenden tot Hans de Jonge, h.dejonge@nwo.nl, telefoon +31 (0)70 3494388.

Voor vragen expliciet over de Stimuleringsfondsen Open Access van NWO kunnen onderzoekers zich het beste eerst wenden tot de financieringspagina's van NWO.

Voor vragen over het Open Accessbeleid van de eigen instelling, over repositories of over het deponeren van publicaties en/of het deponeren van data, kunnen onderzoekers zich wenden tot de contactpersoon van de universiteitsbibliotheken.

Datamanagement

Vragen over het datamanagementbeleid, over het invullen van de datamanagementparagraaf in de aanvraag, of over het datamanagementplan (na toekenning) kunt u stellen aan Hans de Jonge via e-mail datamanagement@nwo.nl of telefoon +31 (0)70 3494388, of aan de secretaris van het betreffende financieringsinstrument.

Contactpersonen bij universiteitsbibliotheken