Contactpersonen Open Science

Kijk hieronder voor de contactpersonen voor Open Science.

Open Access

Voor vragen over het open accessbeleid van NWO kunnen onderzoekers zich wenden tot Alexandra Huisman, a.huisman@nwo.nl, telefoon +31 (0)70 349 4423.

Voor vragen expliciet over de Stimuleringsfondsen Open Access van NWO kunnen onderzoekers zich het beste eerst wenden tot de financieringspagina's van NWO.

Voor vragen over het Open Accessbeleid van de eigen instelling, over repositories of over het deponeren van publicaties en/of het deponeren van data, kunnen onderzoekers zich wenden tot de contactpersoon van de universiteitsbibliotheken.

 

Datamanagement

Vragen over het datamanagementbeleid van NWO kunt u mailen naar datamanagement@nwo.nl. Voor vragen bij het invullen van een datamanagementparagraaf in de aanvraag of het datamanagementplan (na toekenning) kunt u zich wenden tot Rosemary van Kempen, bereikbaar via bovengenoemd email adres, telefoon +31 (0)70 344 0707, of de secretaris van het betreffende financieringsinstrument.

Contactpersonen bij universiteitsbibliotheken