Dagprogramma Nationale conferentie aanvraagdruk en beoordelingsprocedures

4 april 2017

9.30 - 10.00 uur

Inloop, koffie/thee

10.00 - 10.05 uur

Welkom door dagvoorzitter Erik Peekel

10.05 - 10.15 uur

Welkom/opening NWO-voorzitter prof. dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen

10.15 - 10.45 uur

Interview Stan Gielen door Erik Peekel (toelichting op opening)

10.45 - 12.15 uur

Workshop I Verminderen van de aanvraagdruk

10.45 - 11.00 uur Inleiding door prof. dr. F.W. (Frits) Vaandrager, hoogleraar Informatica Radboud Universiteit
11.00 - 11.50 uur Werkgroepen aan de slag
11.50 - 12.15 uur Wrap up door dagvoorzitter, rondje langs de werkgroepen

12.15 - 13.15 uur

Lunch

13.15 - 14.45 uur

Plenaire discussie: Is er nog genoeg ruimte voor de ISAAC Newtons?

13.15 - 13.45 uur Stelling I door prof. dr. N.P. (Klaas) Landsman, hoogleraar wiskunde Radboud Universiteit
13.45 - 14.15 uur Stelling II door prof. dr. mr. R.M. (Rianne) Letschert, Rector Magnificus Maastricht University
14.15 - 14.45 uur Stelling III door prof. dr A.M. (Marileen) Dogterom, hoogleraar Biofysica, klinische fysica Nanotechnologie Technische Universiteit Delft

14.45 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 16.15 uur

Workshop II Efficiency van de NWO-procedures

15.00 - 15.15 uur Inleiding door prof.dr. M (Marten) Scheffer, hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer Wageningen University
15.15 - 16.05 uur Werkgroepen aan de slag
16.05 - 16.20 uur Wrap up door dagvoorzitter, rondje langs de werkgroepen

16.20 - 16.45 uur

Plenaire afsluiting met sprekers, deelnemers en afsluiting door Stan Gielen

16.45 - 17.30 uur

Borrel

17.30 uur

Einde

Dagprogramma voor de nationale Werkconferentie 2017