NWO Werkconferenties 2017

Aanvraagdruk en beoordelingsprocedures

De hoge aanvraagdruk, de lage honoreringspercentages en de beoordeling via peer review zijn een punt van zorg geworden, in Nederland en in het buitenland. Het schrijven van de vele onderzoeksvoorstellen en het beoordelingsproces zijn tijdrovend: zowel voor de wetenschappers die aanvragen indienen als voor hen die ze moeten beoordelen. Tijd die gebruikt had kunnen worden voor het doen van onderzoek. Weegt het verlies aan onderzoekstijd nog wel op tegen de opbrengsten van het kleine aantal projecten dat gehonoreerd kan worden? En hoe kunnen de lage honoreringspercentages, die een knelpunt in het systeem zijn, verhoogd worden?

NWO werkconferenties aanvraagdruk en beoordelingsprocedures

Nationale werkconferentie

Tijdens de nationale werkconferentie op dinsdag 4 april waren wetenschappers, bestuurders van kennisinstellingen, beleidsmakers en bestuurders van partnerorganisaties en partners uit het bedrijfsleven aan zet. In kleine groepjes brainstormden ze over welke maatregelen de aanvraagdruk kunnen verminderen en hoe de NWO-beoordelingsprocedures verbeterd kunnen worden.


Internationale werkconferentie

Op de internationale werkconferentie op 29 en 30 juni 2017 wilde NWO een aantal vraagstukken rondom het primair proces nader onderzoeken. Onderwerpen waren onder meer alternatieve beoordelingsmethoden, peer review en de aanvraagdruk. Daarnaast was het doel om een blijvend internationaal netwerk op te zetten om ervaringen en 'best practices' rondom het primair proces uit te wisselen.


Blijf op de hoogte

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de uitkomsten van beide werkconferenties.

Contact

Neem voor vragen en opmerkingen over de Nationale werkconferentie contact op met Olivier Morot via o.morot@nwo.nl of bel +31 6 53175377

Vragen over de Internationale conferentie kunt u mailen naar conference2017@nwo.nl.