Workshop 2: Efficiency van de NWO-procedures

Tijdens de tweede workshop gingen de deelnemers in werkgroepjes aan de slag met de vraag hoe het beoordelingssysteem efficiënter ingericht kan worden? Wat zijn de voor- en nadelen van de voorgestelde maatregelen en welke type maatregel past bij welk type programma?

Een aantal enquêtes laat zien dat wetenschappers ongeveer eenderde van hun tijd besteden aan het indienen van aanvragen. Hoewel het om opiniërende enquêtes gaat, worden de NWO-procedures als tijdrovend gepercipieerd door een aantal onderzoekers. Uit het onderzoek Drijfveren van Onderzoekers van het Rathenau Instituut (2014) bleek dat slechts 32% van de onderzoekers meer dan 5% van hun tijd aan acquisitie besteden. Ook het beoordelen van onderzoeksvoorstellen betekent een zekere tijdsbelasting voor wetenschappers. Dit zou ten koste gaan van de tijd die ze aan onderzoek kunnen besteden.

Plenaire inleiding door prof. dr. M. Maarten Scheffer

In totaal zijn vijf opdrachten geformuleerd waar 10 à 15 werkgroepen aan de slag mee gaan (dus: 2 à 3 werkgroepen per opdracht). De opdrachten zijn:

Opdracht 1: Maatregelen bij het indienen van aanvragen

Wat zijn concrete maatregelen en ideeën, binnen de huidige NWO-beoordelingsprocedures, om het indienen van aanvragen minder tijdrovend te maken?

Opdracht 2: Maatregelen bij de beoordeling van aanvragen

Wat zijn mogelijke maatregelen, binnen de huidige NWO-beoordelingsprocedures, om het beoordelen van aanvragen minder tijdrovend te maken?

Opdracht 3: Maatregelen mbt doorlooptijd

Wat zijn concrete maatregelen en ideeën om de doorlooptijd van de beoordelingsprocedure in te korten?

Opdracht 4: Loting

In de politiek en in de wetenschap is loting vaker genoemd als mogelijkheid om de beordelingsprocedures te verkorten. Wat zijn hiervan de voor- en nadelen? Op welke manier, en in welke fase, kan loting het beste ingevoerd worden? Moeten weegfactoren (zoals plaats in ranking) daarin een rol spelen, en zo ja hoe?

Opdracht 5: SOFA- experiment

Hoe zou NWO kunnen experimenteren met het SOFA (Self Organized Fund Allocation)-model van Martin Scheffer? Wat zijn mogelijke bijeffecten (zowel positief als negatief) van dit model? Welke checks and balances zou NWO moeten invoeren om de negatieve bijeffecten te ondervangen? Voor welk (soort) financieringsinstrument zou dit model het meest geschikt zijn?