Kennisbenutting bij de NWO-instituten

In samenwerking met universiteiten, andere instituten en bedrijven, zowel in binnen- als buitenland, verrichten de instituten wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kan de kennis van de instituten, voortgebracht door fundamenteel onderzoek, ook benut worden door externe partijen. De NWO-instituten staan aan de wereldtop in de in de ontwikkeling van nieuwe technologie (enabling technology) en geavanceerde instrumenten (advanced instrumentation) en dragen daarmee bij aan de beantwoording van nieuwe onderzoeksvragen.

De folder Toponderzoek voor de samenleving schetst een beeld van kennisbenutting bij de NWO-instituten en nodigt uit tot contact. De NWO institutenfolder is zowel in Nederlandstalige als Engelstalige versie beschikbaar.

Bij de folder horen ook leaflets waarin van AMOLF, ASTRON, CWI, DIFFER, NIOZ, Nikhef, NSCR en SRON de mogelijkheden voor samenwerking worden geïllustreerd. Hierin is ook nadere informatie over contactpersonen voor met name het bedrijfsleven. De leaflets zijn eveneens beschikbaar in zowel de Nederlandse als Engelse taal en kunnen zelfstanding worden gedownload en geprint.

U kunt ook een verzoek per e-mail indienen voor een complete set bij mw. Kirsten Soekhoe telefoon: +31 (0)70 344 05 65 of email instituten@nwo.nl.