Science diplomacy

Nederland wil zich beter internationaal manifesteren als kenniseconomie en land waarin wetenschap op wereldniveau wordt bedreven. NWO gaat een proactieve rol spelen in de afstemming van het internationale kennisbeleid van de rijksoverheid, Nuffic en de kennisinstellingen. Gezamenlijk kan het Nederlandse onderzoek in het buitenland beter worden gepresenteerd. NWO zal hierbij bezoekersbeurzen en andere instrumenten strategisch inzetten.

Hiervoor hebben recente rapporten van de Dutch Trade & Investment Board (DTIB 16) en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) reeds belangrijke suggesties gedaan.

Diplomacy for science

NWO zal de Nederlandse diplomatie verzoeken om internationale wetenschappelijke samenwerking te faciliteren. Bijvoorbeeld bij het samenwerken aan kostbare wetenschappelijke infrastructuur of door het vertegenwoordigen van de Nederlandse kennissector in het buitenland, zoals gedaan wordt door het Innovatie Attaché Netwerk.

Nieuw fonds voor Science Diplomacy

Per 1 januari 2020 start NWO een nieuw fonds op waarmee activiteiten op het terrein van science diplomacy activiteiten zullen worden georganiseerd met landen waarmee Nederland haar diplomatieke betrekkingen wil intensiveren. NWO stelt 250.000 euro per jaar beschikbaar voor dit fonds en werkt hierin nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Science in diplomacy

Daarnaast wil NWO onderzoek stimuleren dat aan buitenlands beleid een evidence informed basis kan bieden.

Science for diplomacy

Ook staat NWO ervoor open om wetenschap in te zetten voor het bereiken van beleidsmatige, politieke en/of diplomatieke doelen, mits dit bijdraagt aan de missie van NWO.

Nieuws