Merian Fund

NWO richt het Merian Fund op om de zichtbaarheid en profilering van de Nederlandse wetenschap in het buitenland te vergroten. Het wordt een fonds waarin de internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden en ontwikkelingslanden een belangrijke rol vervult. Daarnaast verbetert het programma de afstemming tussen de ministeries van OCW, EZK en Buitenlandse Zaken en organisaties als Nuffic en RVO.

Flexibiliteit in thema’s en partnerlanden staat bij het organiseren van bilaterale en multilaterale financieringsrondes voorop. De rode draad vormt onderzoek dat het wereldwijd bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondersteunt. Partnerlanden worden uitgenodigd om een financiële bijdrage of een bijdrage in-kind te leveren aan het Merian Fund. Daarnaast zal de samenwerking met China, India en Brazilië worden aangevuld met samenwerkingen met Indonesië en Zuid-Afrika. Domeinen en instituten van NWO en van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA dragen bij vanuit eigen expertise, instrumenten en netwerk.

Inspirator

Het Merian Fund is geïnspireerd door het Newton Fund in het Verenigd Koninkrijk en vernoemd naar Maria Sibylla Merian (1647-1717). Merian was de dochter van een Zwitserse vader en een Nederlandse moeder. Ze woonde achtereenvolgens in Frankfurt, Nürnberg, Wieuwerd, Amsterdam, Suriname en weer Amsterdam. Merian legde de basis voor de insectenkunde en was een van de eerste botanische kunstenaars. In 1699 reisde zij naar Suriname om exotische vlinders te onderzoeken. Na haar terugkeer maakte ze een boek aan de hand van de in Suriname vervaardigde tekeningen en de geprepareerde insecten.