Genderbalans in onderzoeksfinanciering

NWO monitort jaarlijks het aandeel vrouwen en mannen bij financieringsaanvragen en -toekenningen en rapporteert hierover in haar jaarverslag. De onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het NWO-jaarverslag 2014.

Van de bijna 5.000 onderzoeksaanvragen die in 2014 bij NWO werden ingediend, was ongeveer tweederde  afkomstig van mannen (3.382 aanvragen) en eenderde van vrouwen (1.607 aanvragen). Er werden in totaal 1.209 aanvragen toegekend. Hiervan was bijna driekwart ingediend door een man (880 aanvragen) en een kwart door een vrouw (329 aanvragen). Van alle door vrouwen ingediende aanvragen werd dus 20 procent toegekend. Bij de mannelijke aanvragers was dit 26 procent.

Man-vrouw verhouding in aanvragen en toekenningen

Deze tabel toont de verhouding tussen mannen en vrouwen in aanvragen en toekenningen in 2014, verdeeld over de speerpunten van de NWO-strategie.

Man-vrouw verhouding in aanvragen en toekenningen 2014, verdeeld over de speerpunten van de NWO-strategieBron: NWO-Jaarverslag 2014

Hoewel het aandeel mannen en vrouwen nog erg verschilt, zowel voor het aantal aanvragen als voor het aantal toekenningen, is hierin de afgelopen jaren een verschuiving zichtbaar ten gunste van de vrouwen.

  • Talent en vrij onderzoek: het aandeel aanvragen door en toekenningen aan mannelijke onderzoekers daalde in 2014 met twee procent ten opzichte van 2013, terwijl het aandeel van vrouwelijke onderzoekers met twee procent steeg.
  • Themaprogramma’s en kennisbenuttingsprogramma’s: Het aandeel aanvragen van mannen daalde met drie procent, dat van vrouwen steeg met drie procent ten opzichte van 2013. Het toekenningspercentage voor mannen zakte met vijf procent terwijl dat voor vrouwen met vijf procent steeg.
  • Internationaliseringsprogramma’s: Het aandeel aanvragen door en toekenningen aan mannen daalde met acht procent ten opzichte van 2013, dat van vrouwelijke onderzoekers steeg met acht procent.
  • Onderzoeksinfrastructuur: Het aandeel aanvragen door mannen steeg met zes procent, dat door vrouwen daalde met zes procent. Het aandeel toekenningen aan mannen steeg met één procent, het aandeel toekenningen aan vrouwen daalde met één procent.

Genderbalans in toekenningspercentages

Onderstaande tabel toont de toekenningspercentages voor mannen en vrouwen, verdeeld over de speerpunten van de NWO-strategie.

Man-vrouw verhouding in toekenningspercentages in 2014 verdeeld over de speerpunten van de NWO-strategieBron: NWO-Jaarverslag 2014

Van alle aanvragen die in 2014 werden ingediend, werd gemiddeld 24 procent gehonoreerd. In de groep van mannelijke aanvragers werd 26 procent gehonoreerd, bij de vrouwelijke aanvragers werd gemiddeld 20 procent van de aanvragen toegekend. De toekenningspercentages zijn voor mannen en vrouwen dus niet gelijk. Net zoals in 2013 is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke onderzoekers over het totaal aantal aanvragen 6 procent.