Diversiteit

NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd. NWO zal waar nodig haar subsidie-instrumenten, procedures en werkwijzen aanpassen om dit te garanderen. NWO spant zich in om meer onderzoekers met een migrantenachtergrond en meer vrouwen in de wetenschap te betrekken, zowel via stimuleringsmaatregelen in de financieringsmogelijkheden als in het aanstellingsbeleid van haar instituten. Ook heeft NWO aandacht voor het aspect van diversiteit bij het ontwerpen en uitvoeren van projecten en programma’s.

Genderdiversiteit

In de komende jaren gaat NWO nog intensiever samenwerken met haar partners aan meer evenwicht in de verdeling tussen mannen en vrouwen.