Beleid

Beleid

NWO ontwikkelt ondersteunend beleid op diverse onderwerpen.

Diversiteit en inclusie

NWO wil een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf en uit teams kan halen.


Kennisbenutting

Het kennisbenuttingsbeleid van NWO is erop gericht onderzoekers te steunen en waar nodig te stimuleren in hun activiteiten om het mogelijke belang van hun onderzoek uit te dragen en stakeholders te betrekken.


Open Science

NWO vindt dat onderzoeksresultaten die zijn betaald uit publieke middelen wereldwijd vrij toegankelijk moeten zijn. Dit geldt zowel voor wetenschappelijke publicaties als onderzoeksgegevens. Op die manier kan waardevolle kennis benut worden door onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.


Topsectoren

NWO neemt deel aan het topsectorenbeleid van de overheid, dat binnen negen sectoren samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en overheid stimuleert. NWO brengt de verschillende partijen bij elkaar om onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen.


Wetenschappelijke integriteit

NWO is als onderzoeksfinancier en als werkgever bij NWO-instituten medeverantwoordelijk voor de wetenschappelijke integriteit van door haar gefinancierd onderzoek, en spant zich in om integriteitsschendingen te voorkomen en te signaleren. Het NWO-beleid sluit aan bij het beleid van de universiteiten, de VSNU en de KNAW.


Wetenschapsvisie

Op 25 november 2014 heeft het kabinet de Wetenschapsvisie 2025, keuzes voor de toekomst aan de Tweede Kamer gezonden. De visie biedt een aanpak waarmee de Nederlandse wetenschap ook in de toekomst kan blijven meedraaien in de internationale wetenschappelijke top.