Athena Award

De Athena Award is voor uitblinkende vrouwelijke onderzoekers. Per jaar worden maximaal twee winnaars aangewezen voor de Athena Award. De laureaten krijgen elk een bedrag van 50k€. Dat bedrag is bedoeld voor besteding aan het onderzoek van de laureaat.

Waarvoor

Inclusie en diversiteit zijn belangrijk voor de kwaliteit van de wetenschap, en voor de impact van de wetenschap op de maatschappij. In Nederland is het percentage vrouwen werkzaam in de exacte en natuurwetenschappen te laag. Deze percentages worden nog lager naarmate de positie hoger is: slechts 16% van hoogleraren in bèta disciplines zijn vrouwen (bron: LNVH Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020).

Met deze Athena Award wil het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen de aandacht vestigen op vrouwelijke bèta wetenschappers, die uitblinken en daardoor een rolmodel zijn voor anderen. Rolmodellen zijn belangrijk voor beginnende onderzoekers en laten zien dat een carrière in de wetenschap mogelijk is.

Wie

Iedereen kan een voordracht indienen. Alleen vrouwelijke onderzoekers kunnen voorgedragen worden. Het is niet mogelijk om jezelf voor te dragen.

Wat

De Athena Award bedraagt 50k€ per winnaar. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid, zolang het bijdraagt aan het doel van de prijs.

Wanneer

De voordrachten dienen vóór 15 juni 2021, 14:00:00 CE(S)T door NWO ontvangen te zijn (ENWprijzen@nwo.nl).

Hoe

Voor de voordrachten dient het “Nominatieformulier” gebruikt te worden. Het nominatieformulier is te downloaden onder 'gerelateerde documenten'. De voordrachten dienen in het Engels te worden geschreven en in overeenstemming te zijn met DORA.

De voordracht dient de volgende onderdelen te bevatten:

  1. Het voorblad (verplicht) met de algemene gegevens over de kandidaten en degene die voordraagt.
  2. De nominatiebrief (verplicht, maximaal twee pagina’s), waarbij de indiener uitlegt waarom de kandidaat de prijs zou moeten winnen en hoe de in Call for Nominations genoemde beoordelingscriteria op de kandidaat van toepassing is. Beschrijf hierin duidelijk waarom de genomineerde een echt rolmodel is en een inspiratiebron voor andere (jongere) onderzoekers, naast de beschrijving van de wetenschappelijke prestaties.
  3. Bijlagen (optioneel, maximaal vijf pagina’s), zoals een kort narratief CV van de voorgedragen kandidaat met daarin voor de prijs relevante informatie en bijvoorbeeld een top 5 publicaties met onderbouwing en eventuele ondersteuningsbrieven van derden. Een korte omschrijving van het narratief CV is te vinden op de volgende webpagina.

Beoordeling


Criteria

Het NWO-domein ENW wil de aandacht vestigen op vrouwelijke bèta wetenschappers, die uitblinken en daardoor een rolmodel zijn voor anderen. Er is daarom gekozen voor de volgende criteria:

  • De kandidaat is een voorbeeld/inspiratiebron voor jonge onderzoekers die een carrière in de wetenschap ambiëren;
  • De kandidaat blinkt uit in haar wetenschappelijke prestaties, waarbij het zwaartepunt ligt bij de kwaliteit van het onderzoek. Daarnaast kunnen ook andere aspecten meegewogen worden, zoals impact van het onderzoek, getoond leiderschap, onderwijsvaardigheden en getoonde outreach en/of communicatie.

Procedure

Een beoordelingscommissie beoordeelt de nominaties en stelt een advies op. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de winnaars. Zie de brochure voor de volledige omschrijving.