Astronomie

NWO financiert en stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de aardwetenschappen.

De astronomie is onderdeel van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De Astronomie Tafel is een belangrijk adviesorgaan voor het ENW-bestuur.

Het werkterrein omvat alle processen buiten de atmosfeer: planeten, zonnestelsels en de natuurkundige wetten in de ruimte.

Noodzakelijk voor het stimuleren en faciliteren van de Nederlandse astronomie is een stevige binding met de achterban van onderzoekers, publieke en private partners, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij nationale bijeenkomsten . Ook is een goede verbinding met andere organisatieonderdelen van NWO en kennisinstellingen cruciaal.

NWO stimuleert samenwerkingen en strategische programma's die relevant zijn voor de astronomie binnen meerdere topsectoren en die aansluiten bij de NWA. Ook is NWO betrokken bij (inter)nationale ontwikkelingen en agendeert onderzoek op Europees of mondiaal niveau, bijvoorbeeld via Europese netwerken. Via lidmaatschappen krijgen Nederlandse onderzoekers toegang tot Europese of mondiale onderzoeksinfrastructuur, zoals deelname aan internationale ruimte-instrumenten voor aardobservatie en ruimtetelescopen.

Pieter de Witte is waarnemend hoofd van het team Aardwetenschappen en Astronomie.