Code omgang met persoonlijke belangen

De ‘Code omgang met persoonlijke belangen’ (verkort: Code persoonlijke belangen) beschrijft de omgang met persoonlijke belangen binnen het proces van de voorbereiding van, de advisering over alsmede de besluitvorming over de verdeling van middelen. Daarnaast geeft de Code aan op welke wijze beslissingen over de omgang met persoonlijke belangen binnen het proces dienen te worden gemotiveerd en vastgelegd. Dit stelt NWO op ieder moment in staat verantwoording af te leggen. Vanaf 1 juli 2019 is de Code persoonlijke belangen van kracht.

Tot 1 juli blijft de Gedragscode belangenverstrengeling van kracht.


Video Code persoonlijke belangen

Klik en bekijk de video op Youtube met korte uitleg over wat de Code omgang met persoonlijke belangen inhoudt.