Code omgang met persoonlijke belangen

De ‘Code omgang met persoonlijke belangen’ (verkort: Code persoonlijke belangen) beschrijft de omgang met persoonlijke belangen binnen het proces van de voorbereiding van, de advisering over alsmede de besluitvorming over de verdeling van middelen. Daarnaast geeft de Code aan op welke wijze beslissingen over de omgang met persoonlijke belangen binnen het proces dienen te worden gemotiveerd en vastgelegd. Dit stelt NWO op ieder moment in staat verantwoording af te leggen. Vanaf 1 juli 2019 is de Code persoonlijke belangen van kracht.

Download


Video Code persoonlijke belangen

Klik en bekijk de video op Youtube met korte uitleg over wat de Code omgang met persoonlijke belangen inhoudt.Besluitvorming vóór 1 juli 2019

Voor besluitvorming van vóór 1 juli 2019 geldt de gedragscode belangenverstrengeling.

Download


Code advisering strategie en beleid

Per 1 juli treedt niet alleen de Code omgang met persoonlijke belangen, maar ook de Code advisering strategie en beleid in werking. Deze Code is op 12 juni 2019 vastgesteld door de RvB.

Waar de Code omgang met persoonlijke belangen van toepassing is op advisering inzake het (primaire) subsidieproces, ziet de Code advisering toe op advies door verschillende organen daarbuiten, zoals de Adviesraad NWO, Instituutsadviesraden, Scientific Advisory Committees en diverse voorbereidings- en evaluatiecommissies.