Code omgang met persoonlijke belangen

De ‘Code omgang met persoonlijke belangen’ (verkort: Code persoonlijke belangen) beschrijft de omgang met persoonlijke belangen binnen het proces van de voorbereiding van, de advisering over alsmede de besluitvorming over de verdeling van middelen. Daarnaast geeft de Code aan op welke wijze beslissingen over de omgang met persoonlijke belangen binnen het proces dienen te worden gemotiveerd en vastgelegd. Dit stelt NWO op ieder moment in staat verantwoording af te leggen.

Bijgaande Code persoonlijke belangen NWO/ZonMw (d.d. 1 juni 2020) bevat enkele kleine verbeteringen op basis van gebruikerservaringen. Dit document (en de hierbij horende toelichting) vervangt per 1 juni 2020 de Code met ingangsdatum 1 juli 2019.

Download


Video Code persoonlijke belangen

Klik en bekijk de video op Youtube met korte uitleg over wat de Code omgang met persoonlijke belangen inhoudt.


Code advisering strategie en beleid

Waar de Code omgang met persoonlijke belangen van toepassing is op advisering inzake het (primaire) subsidieproces, ziet de Code advisering toe op advies door verschillende organen daarbuiten, zoals de Adviesraad NWO, Instituutsadviesraden, Scientific Advisory Committees en diverse voorbereidings- en evaluatiecommissies.