Code advisering strategie en beleid

De 'Code advisering strategie en beleid' ziet toe op advies door verschillende organen buiten het (primaire) subsidieproces van NWO, zoals de Adviesraad NWO, Instituutsadviesraden, Scientific Advisory Committees en diverse voorbereidings- en evaluatiecommissies. Deze code is op 12 juni 2019 vastgesteld door de Raad van bestuur van NWO en treedt per 1 juli 2019 in werking.

De Code advisering is de basis voor een risicoanalyse waarmee NWO beoogt invulling te geven aan haar integriteitsbeleid en zorgvuldigheidsverplichtingen. NWO realiseert zich daarbij dat de onderlinge bekendheid van experts en onderzoekers en de verwevenheid van (kennis)netwerken in Nederland zeer groot is. Het doel van de code is dan ook niet om het experts onmogelijk te maken deel uit te maken van adviesorganen. Een adviesorgaan adviseert doorgaans gedurende een meerjarige periode over uiteenlopende onderwerpen op strategisch en beleidsmatig niveau. Op voorhand kan daarom worden verwacht dat in beperkte mate sprake zal zijn van een zodanige verstrengeling van belangen dat überhaupt niet tot benoeming kan worden overgegaan. Essentieel is dat in voorkomende gevallen een afweging plaatsvindt en dat een weloverwogen beslissing wordt genomen, die schriftelijk wordt vastgelegd in het verslag van de vergadering en in het advies aan NWO.

Download de Code advisering strategie en beleid


Code omgang met persoonlijke belangen

Naast de Code advisering kent NWO de Code omgang met persoonlijke belangen. Deze is van toepassing op advisering inzake het (primaire) subsidieproces.