Lid worden van een TTW-beoordelingcommissie of jury?

NWO is doorlopend op zoek naar enthousiaste medior en senior onderzoekers die willen toetreden tot beoordelingscommissies en –jury’s. Deze commissies en jury’s zijn essentieel voor een goede en zorgvuldige beoordeling van de aanvragen. Onderaan deze pagina kunt u aangeven dat u beschikbaar bent voor commissiewerk voor het NWO-domein Toegepaste & Technische Wetenschappen (TTW).

Wat zijn de voordelen?

  • Inzicht in de werkwijze en procedures van NWO;
  • Kennis opdoen over het schrijven van een goede aanvraag;
  • Goed zicht op de nieuwste ontwikkelingen binnen de toegepaste en technische wetenschappen;
  • Een bijdrage kunnen leveren aan selectie van voorstellen;
  • Mogelijkheid om het eigen netwerk uit te breiden. 

Wat doet een commissie?

Een commissie beoordeelt de kwaliteit van onderzoeksaanvragen, met behulp van externe adviezen van deskundigen en eventueel een gesprek met de aanvrager. Daarna stelt de commissie een prioritering van de aanvragen vast. Op basis van deze prioritering besluit het bevoegde orgaan welke aanvragers financiering ontvangen.

Wat doet een jury?

Een jury beoordeelt de kwaliteit van onderzoeksaanvragen met behulp van externe adviezen van deskundigen. De prioritering ontstaat door de gemiddelde beoordeling van alle juryleden. De juryleden vergaderen of overleggen niet. Op basis van de prioritering besluit het bevoegde orgaan welke aanvragers financiering ontvangen.

Wie komt in aanmerking?

Voor commissies en jury’s komen medior en senior onderzoekers in aanmerking; dat zijn gepromoveerde onderzoekers met tenminste enkele jaren aanvullende ervaring (hoogleraar, uhd, ud). Ook mensen met een vergelijkbaar profiel die werkzaam zijn in het bedrijfsleven of bij onderzoeksinstituten zijn welkom bij TTW. Een brede blik op toegepast en/of technisch wetenschappelijk onderzoek is gewenst. Bij de samenstelling van beoordelingscommissies wordt erop gelet dat de leden samen een goede spreiding over o.a. disciplines, diversiteit, universiteiten en mate van senioriteit laten zien. Het is geen vereiste om de Nederlandse taal te spreken.

Is er een vergoeding voor commissiewerk?

NWO vergoedt altijd reis- en (eventueel) verblijfskosten van commissieleden. In sommige gevallen biedt NWO ook een vergoeding als compensatie voor de tijd die commissieleden besteden aan de beoordelingsvergadering, het zogeheten ‘vacatiegeld’. Omdat juryleden niet vergaderen is er voor jurywerkzaamheden geen vergoeding beschikbaar.

Meer informatie

Als u geïnteresseerd en gemotiveerd bent om voor een TTW-financieringsinstrument deel te nemen aan een beoordelingscommissie of jury, dan kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden. De ontvangen aanmeldingen nemen wij in overweging bij het samenstellen van commissies en jury’s. Indien u voorgesteld wordt voor een commissie/jury, nemen wij contact met u op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia van Mildert via s.vanmildert@nwo.nl of 030 6001 363.

Lid worden van een TTW-beoordelingscommissie of jury

Geslacht: *
Als u 'anders' kiest, dan graag toelichten in het veld hieronder. Hier is ook ruimte voor aanvulling op een kennisinstelling.
Toestemming gebruik gegevens
Alle gegevens die ik in dit formulier invul, worden vertrouwelijk behandeld, niet aan derden verstrekt en alleen gebruikt ten behoeve van voordracht voor beoordelingscommissies of jury’s. Na 3 jaar zullen mijn gegevens worden verwijderd. *