Adviesstructuur NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen: SGW-tafels

Het NWO-domeinbestuur voor de sociale en geesteswetenschappen (SGW) wil een duurzame samenwerking aangaan met de SGW-onderzoeksachterban om het beleid van NWO vorm te geven. De wens hiertoe is tevens geuit door sociale en geesteswetenschappers zelf. Om het gesprek met het veld gestructureerd plaats te laten vinden heeft het domeinbestuur ‘SGW-tafels’ ingericht.

Het doel van de tafels is om het domeinbestuur, op basis van wensen en behoeften uit de onderzoeksachterban, te adviseren over beleid, programmering in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, het missiegedreven innovatiebeleid en NWO-procedures. Elke tafel treedt op namens een cluster van wetenschappelijke disciplines en bestaat in totaal uit tien onderzoekers in verschillende fasen van hun carrière, met per tafel twee duovoorzitters. Het streven is dat de tafels samen een afspiegeling vormen van het SGW-onderzoeksveld.


Contact

Drs. Janneke van Kersen Drs. Janneke van Kersen +31 (0)70 3494572 NWO-SGWtafels@nwo.nl