SGW-tafels

Meepraten over nieuw NWO-beleid? Belangstellingsregistratie voorzitterschap SGW-tafels

Het NWO-domeinbestuur voor de sociale en geesteswetenschappen (SGW) wil een duurzame samenwerking aangaan met de SGW-onderzoeksachterban om het beleid van NWO vorm te geven. De wens hiertoe is tevens geuit door sociale en geesteswetenschappers zelf. Om het gesprek met het veld gestructureerd plaats te laten vinden richt het domeinbestuur ‘SGW-tafels’ in.

> Direct naar het interesseformulier

Het doel van de tafels zal zijn om het domeinbestuur, op basis van wensen en behoeften uit de onderzoeksachterban, te adviseren over beleid, programmering in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, het missiegedreven innovatiebeleid en NWO-procedures. Elke tafel zal optreden namens een klein cluster van wetenschappelijke disciplines en bestaan uit een klein aantal onderzoekers in verschillende fasen van hun carrière, met per tafel twee duovoorzitters. Het streven is dat de tafels samen een afspiegeling vormen van het SGW-onderzoeksveld.

Wie zoeken we?

Het domeinbestuur is in eerste instantie op zoek naar senior en mid-career onderzoekers die belangstelling hebben voor het voorzitterschap van een tafel, zodat de werkwijze en samenstelling van de tafels in overleg met de beoogde voorzitters kan worden bepaald. Heb je belangstelling voor het voorzitterschap van een SGW-adviestafel? Maak dit dan uiterlijk 21 oktober kenbaar via deze aanmeldpagina. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Janneke van Kersen (NWO-SGWtafels@nwo.nl, 070 459 4572).

Aanmelden

Ja, ik heb belangstelling voor het voorzitterschap van een SGW-tafel!

Belangstellingsregistratie voorzitterschap SGW-tafels

bijv.: van, van der, van den, etc.
Carrièrefase *
  • Anders:
Kies een van bovenstaande antwoordmogelijkheden, of vul in bij 'anders'.
Geslacht *
  • Anders:
Kies een van bovenstaande antwoordmogelijkheden, of vul in bij 'anders'.
Lid van een NWO-beoordelingscommissie? *
Kies een van bovenstaande antwoordmogelijkheden
Al eens financiering van NWO ontvangen? *
Kies een van bovenstaande antwoordmogelijkheden
Vul hier eventuele opmerkingen in

Contact

Drs. Janneke van Kersen Drs. Janneke van Kersen +31 (0)70 3494572 NWO-SGWtafels@nwo.nl