Team Science Award

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) reikt jaarlijks wetenschappelijke prijzen uit op het gebied van maatschappelijke impact, team-science, diversiteit en communicatie. De prijzen hebben tot doel wetenschappers te belonen die zich hiervoor inzetten en anderen hiertoe te inspireren. Alle disciplines binnen de Exacte en Natuurwetenschappen komen in aanmerking voor deze prijzen.

De Team Science Award beloont onderzoekers uit verschillende disciplines die samen een wetenschappelijke uitdaging aangaan, waarbij hun individuele sterktes en expertise elkaar aantoonbaar versterken. Per jaar worden maximaal drie winnende teams aangewezen voor de Team Science Award. De laureaten-teams krijgen elk een bedrag van 10k€. Dat bedrag is bedoeld voor activiteiten die betrekking hebben op het team.

Waarvoor

Met de Team Science Award wil het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen de meerwaarde onderstrepen van team science op het onderhavige terrein en inspirerende voorbeelden hiervan in de schijnwerpers zetten. Die meerwaarde is gelegen in de elkaar versterkende diversiteit en complementariteit in (technische) vaardigheden en expertise van individuele teamleden. En in het stimulerende effect hiervan op de talentontwikkeling binnen de groep, waarbij toponderzoekers in het team nieuwe jonge talentvolle onderzoekers aantrekken die zich snel kunnen ontwikkelen en op hun beurt weer nieuw talent aantrekken. De Team Science Award beloont het meest inspirerende en succesvolle team van onderzoekers, getraind en afkomstig uit verschillende disciplinaire velden, die samen een wetenschappelijke uitdaging zijn aangegaan waarbij hun individuele sterktes en expertise elkaar aantoonbaar versterken.

Wie kan nomineren

Iedereen kan een voordracht indienen. Voor de Team Science Award is het mogelijk om zelf onderdeel te zijn van het team dat voorgedragen wordt.

Wat aanvragen

De Team Science Award bedraagt 10k€ per winnend team. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid, zolang het bijdraagt aan het doel van de prijs.

Wanneer

De voordrachten dienen voor 30 juni 2020, 12:00 CE(S)T door NWO ontvangen te zijn (ENWprijzen@nwo.nl).

Beoordeling

Criteria

De Team Science Award onderstreept de aantoonbare meerwaarde van diversiteit en complementariteit in (technische) vaardigheden en expertise van individuele teamleden voor vernieuwend onderzoek en van talentontwikkeling in de Exacte en Natuurwetenschappen. Genomineerde teams worden daarom op de volgende criteria beoordeeld:

Samenstelling van het team en samenwerking

  • Teams worden gekenmerkt door diversiteit en complementariteit in (technische) vaardigheden en expertise;
  • Teams hebben aantoonbare aandacht voor talentontwikkeling;
  • Wanneer teams afspraken hebben gemaakt ten aanzien van de rol- en taakverdeling, de communicatiestructuur, de infrastructuur voor dataverkeer en –opslag en indien van toepassing ook over intellectueel eigendom en de omgang met conflicts of interest, is dit een pre.

Wetenschappelijke meerwaarde

  • Teams hebben hun wetenschappelijke uitdaging gedefinieerd: er is een helder gemeenschappelijk doel;
  • Teams zijn een wetenschappelijke uitdaging aangegaan waarbij de samenwerking tussen individuele teamleden aantoonbare meerwaarde heeft, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Dit blijkt ook uit behaalde resultaten.

De prijs betreft wetenschappelijk onderzoek in algemene zin, het onderwerp is geen criterium.

Procedure

Een beoordelingscommissie beoordeelt de nominaties en stelt een advies op. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de winnaars. Zie de brochure voor de volledige omschrijving.

Gerelateerde documenten


Status:

Open voor voordrachten

Sluitingsdatum:

30 juni 2020, 12:00 CE(S)T

Award:

10k€ per winnend team

Contact

Joyce Burger +31 (0)70 3494306 enwprijzen@nwo.nl