Stairway to Impact Award

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) reikt jaarlijks wetenschappelijke prijzen uit op het gebied van maatschappelijke impact, team-science, diversiteit en communicatie. De prijzen hebben tot doel wetenschappers te belonen die zich hiervoor inzetten en anderen hiertoe te inspireren. Alle disciplines binnen de Exacte en Natuurwetenschappen komen in aanmerking voor deze prijzen.

De Stairway to impact Award beloont onderzoekers voor het zetten van stappen richting impact. Per jaar worden maximaal drie winnende teams aangewezen voor de Stairway to impact Award. De laureaten(-teams) krijgen elk een bedrag van 50k€. Dat bedrag is bedoeld voor activiteiten die passen bij de achtergrond van de prijs.

Waarvoor

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen wil kennisbenutting stimuleren. Met de Stairway to Impact Award beloont NWO wetenschappers die effectief stappen ondernemen om hun wetenschappelijke resultaten in te zetten voor een maatschappelijk probleem en/of een economische bijdrage. De trap van fundamenteel onderzoek met laag TRL-niveau naar maatschappelijke impact kent vele treden. Het bereiken van de verschillende treden is cruciaal om uiteindelijk tot het einddoel te komen. De Stairway to Impact Award wordt uitgereikt aan innovatieve onderzoekers die hierin grote, onvoorziene of anderszins belangrijke stappen nemen. Deze stappen laten ook al impact zien, al hoeft het einddoel nog niet bereikt te zijn. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar met een succesvolle startup of door resultaten te implementeren via een maatschappelijke organisatie.

Voor wie

Iedereen kan een voordracht indienen.

Wat aanvragen

De Stairway to impact Award bedraagt 50k€ per winnaar of winnend team. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid, zolang het bijdraagt aan het doel van de prijs.

Wanneer

De voordrachten dienen voor 30 juni 2020, 12:00 CE(S)T door NWO ontvangen te zijn (ENWprijzen@nwo.nl).

Beoordeling

Criteria

  1. De kandidaat is gemotiveerd om haar/zijn wetenschappelijke resultaten in te zetten om een actueel en relevant maatschappelijk probleem op te lossen, en/of een economische bijdrage te leveren.
  2. De kandidaat heeft inventieve en effectieve stappen ondernomen die tot een oplossing van het maatschappelijk probleem, en/of de economische bijdrage kunnen leiden. De stappen kunnen feitelijk onderbouwd worden en laten al (beginnende) impact zien.
  3. De kandidaat heeft een duidelijke visie over toekomstige stappen om meer maatschappelijke impact* te bereiken.
  4. De kandidaat zet zich op eigen initiatief in voor kennisbenutting van haar/zijn wetenschappelijke resultaten en is hiermee een voorbeeld voor andere wetenschappers.

*hieronder valt ook economische impact

Procedure

Een beoordelingscommissie beoordeelt de nominaties en stelt een advies op. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de winnaars. Zie de brochure voor de volledige omschrijving.

Gerelateerde documenten


Status:

Open voor voordrachten

Sluitingsdatum:

30 juni 2020, 12:00 CE(S)T

Award:

50k€ per winnaar of winnend team

Contact

Dr. Vera Meester Dr. Vera Meester +31 (0)70 3440917 enwprijzen@nwo.nl