Lid worden van een ENW beoordelingscommissie?

NWO is doorlopend op zoek naar enthousiaste medior en senior onderzoekers die willen toetreden tot beoordelingscommissies. Deze commissies zijn essentieel voor een goede en zorgvuldige beoordeling van de aanvragen. Onderaan deze pagina kunt u aangeven dat u beschikbaar bent voor commissiewerk voor het domein ENW.

Wat zijn de voordelen?

  • Inzicht in de werkwijze en procedures van NWO;
  • Kennis opdoen over het schrijven van een goede aanvraag;
  • Goed zicht op de nieuwste ontwikkelingen binnen de exacte- en natuurwetenschappen;
  • Mogelijkheid om het eigen netwerk uit te breiden.
     

Wat doet een commissie?

Een commissie beoordeelt de kwaliteit van onderzoeksaanvragen, met behulp van externe adviezen van deskundigen en een eventueel gesprek met de aanvrager. Daarna stelt de commissie een prioritering van de aanvragen vast. Op basis van deze prioritering besluit het bevoegde orgaan welke aanvragers financiering toegekend krijgen.
 

Wie komt in aanmerking?

Voor commissies komen medior en senior onderzoekers in aanmerking; dat zijn gepromoveerde onderzoekers met tenminste enkele jaren aanvullende ervaring (hoogleraar, uhd, ud). Een brede blik op exact en/of natuurwetenschappelijk onderzoek is gewenst. Bij de samenstelling van beoordelingscommissies wordt erop gelet dat de leden samen een goede spreiding over o.a. disciplines, diversiteit, universiteiten en mate van senioriteit laten zien. Het is geen vereiste om de Nederlandse taal te spreken.
 

Is er een vergoeding voor commissiewerk?

NWO vergoedt altijd reis- en (eventueel) verblijfskosten van commissieleden. In sommige gevallen biedt NWO ook een vergoeding als compensatie voor de tijd die commissieleden besteden aan de beoordelingsvergadering, het zogeheten ‘vacatiegeld’.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd en gemotiveerd om tijdens een financieringsronde deel te nemen aan een beoordelingscommissie, dan kunt u zich hiervoor via onderstaand formulier beschikbaar stellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Varsha Kapoerchan, v.kapoerchan@nwo.nl, (0)70 349 44 42.

Lid worden van een ENW beoordelingscommissie

Geslacht: *
Als u 'anders' kiest, dan graag universiteit vermelden in het veld Eventueel: aanvulling hier onder.
bijvoorbeeld Open competitie ENW, ENW PPS-fonds
Toestemming gebruik gegevens
Alle gegevens die ik in dit formulier invul, worden vertrouwelijk behandeld, niet aan derden verstrekt en alleen gebruikt ten behoeve van de beoordelingscommissie. Na beëindiging van de aanmeldingsprocedure c.q. mijn lidmaatschap worden mijn gegevens verwijderd. *