Diversity Initiative Award

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) reikt jaarlijks wetenschappelijke prijzen uit op het gebied van maatschappelijke impact, team-science, diversiteit en communicatie. De prijzen hebben tot doel wetenschappers te belonen die zich hiervoor inzetten en anderen hiertoe te inspireren. Alle disciplines binnen de Exacte en Natuurwetenschappen komen in aanmerking voor deze prijzen.

De Diversity Initiative Award is voor initiatieven die de diversiteit binnen het veld vergroten. Per jaar wordt een winnaar aangewezen. De laureaten krijgen een bedrag van 50k€. Dat bedrag is bedoeld voor besteding passend bij de achtergrond van de prijs.

Waarvoor

Met de Diversity Initiative Award wil het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen effectieve initiatieven belonen die de diversiteit en/of inclusie in de exacte en natuurwetenschappen vergroten. Inclusie en diversiteit zijn belangrijk voor de kwaliteit van de wetenschap en voor de impact van de wetenschap op de maatschappij. In Nederland zijn Nederlandse onderzoekers met een niet-westerse migratieachtergrond, en soms ook buitenlandse onderzoekers, ondervertegenwoordigd in bèta disciplines. Daarnaast is ook het percentage vrouwen werkzaam in de exacte en natuurwetenschappen laag: 16% van hoogleraren in bèta disciplines zijn vrouwen (bron: LNVH Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019).

Met deze Diversity Initiative Award wil NWO de aandacht vestigen op (kleinschalige) initiatieven die geleid hebben tot meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. NWO wil initiatieven in het licht zetten die een inspiratiebron en motivatie zijn voor anderen. Deze prijs is bedoeld voor een wetenschapper (trekker/initiatiefnemer) of een wetenschappelijk team of afdeling.

Wie kan nomineren

Iedereen kan één of meerdere voordracht(en) indienen. Het is ook mogelijk jezelf of je eigen team voor te dragen.

Wat aanvragen

De Diversity Initiative Award bedraagt 50k€. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid, zolang het bijdraagt aan het doel van de prijs.

Wanneer

De voordrachten dienen voor 30 juni 2020, 12:00 CE(S)T door NWO ontvangen te zijn (ENWprijzen@nwo.nl).

Beoordeling

Criteria

  • Het is een initiatief met als doel diversiteit en/of inclusie in de exacte en natuurwetenschappen te vergroten. Het kan gaan om verschillende diversiteitsaspecten, denk bijvoorbeeld aan gender of mensen met een migratieachtergrond.  Het kan variëren van een initiatief wat al goed resultaat heeft geboekt tot een goed idee wat nog voor- of in de uitvoeringsfase is;
  • Het initiatief is grotendeels opgezet door de wetenschapper of het team zelf.

Procedure

Een beoordelingscommissie beoordeelt de nominaties en stelt een advies op. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de winnaars. Zie de brochure voor de volledige omschrijving.

Gerelateerde documenten


Status:

Open voor voordrachten

Sluitingsdatum:

30 juni 2020, 12:00 CE(S)T

Award:

50k€ per winnaar of winnend team

Contact

Dr. Silke Diedenhofen Dr. Silke Diedenhofen +31 (0)70 34 94 261 enwprijzen@nwo.nl

Contact

Dr. Eveline Mezger Dr. Eveline Mezger +31 (0)70 3494206 enwprijzen@nwo.nl