Communication Award

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) reikt jaarlijks wetenschappelijke prijzen uit op het gebied van maatschappelijke impact, team-science, diversiteit en communicatie. De prijzen hebben tot doel wetenschappers te belonen die zich hiervoor inzetten en anderen hiertoe te inspireren. Alle disciplines binnen de Exacte en Natuurwetenschappen komen in aanmerking voor deze prijzen.

De Communication Award beloont onderzoekers voor wetenschapscommunicatie naar een breder publiek. Per jaar worden maximaal drie initiatieven van individuen of teams aangewezen voor de Communication Award. De laureaten krijgen een bedrag van 10k€. Dat bedrag is bedoeld voor activiteiten die passen bij de achtergrond van de prijs.

Waarvoor

Met de Communication Award wil het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen bijzondere aandacht vestigen op het succesvol communiceren door onderzoekers van onderzoeksresultaten aan een breder publiek. Goede communicatie van wetenschappelijke resultaten is cruciaal voor het versterken van de maatschappelijke impact van wetenschap. Om verbonden te zijn met de maatschappij, moet wetenschap niet alleen toegankelijk zijn, maar ook begrijpelijk en benaderbaar. Daar speelt wetenschapscommunicatie een belangrijke rol in. De prijs is met name gericht op het zichtbaar maken van succesvolle en inspirerende initiatieven van onderzoekers in het communiceren van onderzoeksresultaten. De initiatieven moeten aantoonbaar hebben geleid tot meer betrokkenheid van de samenleving bij het onderzoek. De initiatiefnemers worden hiermee beloond voor het succesvol communiceren van wetenschappelijk onderzoek en worden aangemoedigd door te gaan op de ingeslagen weg.

Voor wie

Iedereen kan een voordracht indienen. Voor de Communication Award is het mogelijk om zelf (mede-) initiatiefnemer te zijn van het initiatief dat voorgedragen wordt.

Wat aanvragen

De Communication Award bedraagt 10k€ per winnaar of winnend team. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid, zolang het bijdraagt aan het doel van de prijs.

Wanneer

De voordrachten dienen voor 30 juni 2020, 12:00 CE(S)T door NWO ontvangen te zijn (ENWprijzen@nwo.nl).

Beoordeling

Criteria

  • Het initiatief heeft tot succes geleid. Succesvolle wetenschapscommunicatie initiatieven onderscheiden zich omdat ze:
  1. Een doelgroep bereiken die anders de kennis voortkomend uit het onderzoek niet had gekregen en/of;
  2. Een verschil maken in (bepaalde groepen van) de samenleving en/of;
  3. Leiden tot (publieke) discussie.
  • Het initiatief heeft gebruik gemaakt van de bij het doel en de doelgroep passende communicatiekanalen en -middelen.
  • Het initiatief is origineel en vernieuwend.

Het aantal personen achter het initiatief is niet belangrijk, het is mogelijk dat het initiatief door één persoon gedragen wordt. De academische leeftijd van de perso(o)n(en) is niet belangrijk.

Procedure

Een beoordelingscommissie beoordeelt de nominaties en stelt een advies op. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de winnaars. Zie de brochure voor de volledige omschrijving.

Gerelateerde documenten


Status:

Open voor voordrachten

Sluitingsdatum:

30 juni 2020, 12:00 CE(S)T

Award:

10k€ per winnaar of winnend team

Contact

Dr. Amber Kerkhofs Dr. Amber Kerkhofs +31 (0) 70 3440579 enwprijzen@nwo.nl