Athena Award

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) reikt jaarlijks wetenschappelijke prijzen uit op het gebied van maatschappelijke impact, team-science, diversiteit en communicatie. De prijzen hebben tot doel wetenschappers te belonen die zich hiervoor inzetten en anderen hiertoe te inspireren. Alle disciplines binnen de Exacte en Natuurwetenschappen komen in aanmerking voor deze prijzen.

De Athena Award is voor uitblinkende vrouwelijke onderzoekers. Per jaar worden maximaal twee winnaars aangewezen voor de Athena Award. De laureaten krijgen elk een bedrag van 50k€. Dat bedrag is bedoeld voor besteding aan het onderzoek van de laureaat.

Waarvoor

Inclusie en diversiteit zijn belangrijk voor de kwaliteit van de wetenschap, en voor de impact van de wetenschap op de maatschappij. In Nederland is het percentage vrouwen werkzaam in de exacte en natuurwetenschappen te laag. Deze percentages worden nog lager naarmate de positie hoger is: slechts 16% van hoogleraren in bèta disciplines zijn vrouwen (bron: LNVH Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019).

Met deze Athena Award wil het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen de aandacht vestigen op vrouwelijke bèta wetenschappers, die uitblinken en daardoor een rolmodel zijn voor anderen. Rolmodellen zijn belangrijk voor beginnende onderzoekers en laten zien dat een carrière in de wetenschap mogelijk is.

Voor wie

Iedereen kan een voordracht indienen. Alleen vrouwelijke onderzoekers kunnen voorgedragen worden. Het is niet mogelijk om jezelf voor te dragen.

Wat aanvragen

De Athena Award bedraagt 50k€ per winnaar. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid, zolang het bijdraagt aan het doel van de prijs.

Wanneer

De voordrachten dienen voor 30 juni 2020, 12:00 CE(S)T door NWO ontvangen te zijn (ENWprijzen@nwo.nl).

Beoordeling

Criteria

  • Zij zijn een voorbeeld/inspiratiebron voor jonge onderzoekers die een carrière in de wetenschap ambiëren;
  • Zij blinken uit in hun wetenschappelijke prestaties, waarbij het zwaartepunt ligt bij de kwaliteit van het onderzoek. Daarnaast kunnen ook andere aspecten meegewogen worden, zoals impact van het onderzoek, getoond leiderschap, onderwijsvaardigheden en getoonde outreach en/of communicatie.

Procedure

Een beoordelingscommissie beoordeelt de nominaties en stelt een advies op. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de winnaars. Zie de brochure voor de volledige omschrijving.

Gerelateerde documenten


Status:

Open voor voordrachten

Sluitingsdatum:

30 juni 2020, 12:00 CE(S)T

Award:

50k€ per winnaar

Contact

Dr. Silke Diedenhofen Dr. Silke Diedenhofen +31 (0)70 34 94 261 enwprijzen@nwo.nl

Contact

Dr. Eveline Mezger Dr. Eveline Mezger +31 (0)70 3494206 enwprijzen@nwo.nl