Chemie van Leven

Binnen het onderzoeksgebied Chemie van Leven wordt onderzoek gedaan naar de chemische principes en fenomenen die de basis vormen van biologische processen en worden deze geëxploiteerd.

Alle levende organismen gebruiken nucleïnezuren, eiwitten, lipiden en koolwaterstoffen als bouwstenen van leven, en een scala van kleine moleculen als boodschappers, transmitters en energiedragers. Chemie van Leven bestudeert de structuur en functie van deze biomoleculen en hun rol in biologische processen op het moleculaire, cellulaire en organisme niveau. Het ultieme doel van het onderzoeksveld Chemie van Leven is het begrijpen van de fundamentele moleculaire principes die het leven bepalen, van micro-organismen tot mensen, en om deze kennis te gebruiken voor het verbeteren van onze gezondheid en duurzaam welzijn. Conceptuele, technologische en methodologische vernieuwingen brengen het veld vooruit. Het ontwerp, de synthese, de karakterisering, en de toepassing van nieuwe stoffen en chemische systemen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van biotechnologische en medische toepassingen. Voorbeelden van maatschappelijk relevante bijdragen van Chemie van Leven zijn het ontdekken van nieuwe moleculaire processen en medicijnen voor het diagnosticeren en behandelen van ziektes, en het modificeren van micro-organismen voor de productie van groene chemicaliën en biobrandstoffen. Doorbraken binnen Chemie van Leven komen vaak voort uit interdisciplinair onderzoek. De vele disciplines die binnen Chemie van Leven vallen zijn (bio)organische en medicinale chemie, analytische en macromoleculaire chemie relevant voor biologische processen, bio-  en cellulaire chemie, structuurbiologie, chemische biologie, moleculaire biologie en biofysica.  

Werkgemeenschapscommissie Chemie van Leven

De werkgemeenschapscommissie Chemie van Leven adviseert het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) gevraagd en ongevraagd over voorstellen voor nieuwe programma's. De commissie speelt tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende programma's.

De commissie Chemie van Leven is als volgt samengesteld:

Fred van Leeuwen, voorzitter, genregulatie  
Liesbeth Veenhoff, vice-voorzitter, cellulaire biochemie
Luc Brunsveld, chemical biology chemische biologie
Mario van der Stelt, moleculaire fysiologie
Antoinette Killian, membraanchemie & biofysica
Ariane Briegel, cryo-elektron microscopie
Jocelyne Vreede, moleculaire simulatie van eiwitten en DNA
Kim Bonger, biomoleculaire chemie
Anastassis Perrakis, structuur en functie van macromoleculen
Govert Somsen, biomoleculaire analyse

NWO-secretaris: Nadine Mascini

Taken en werkwijze werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschapscommissies  hebben de volgende taken:

  • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschapscommissie;
  • Contact onderhouden met het onderzoeksveld;
  • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, KNCV, etc;
  • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's, inclusief het adviseren van de Tafel Chemie bij afsluiting van deze programma's;
  • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten én nieuwe initiatieven;
  • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens CHAINS);
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Chemie en aan het ENW-bestuur.

Aanmelden

Heeft u zich nog niet aangemeld voor een werkgemeenschap? De NWO-tafel Chemie nodigt onderzoekers uit zich aan te melden voor het lidmaatschap van 1 of maximaal 2 werkgemeenschappen. Dit kan via het daarvoor ingerichte webformulier. Leden zijn: hoogleraar aan een Nederlandse universiteit of instituut, wetenschappelijk medewerker aan een Nederlandse universiteit of instituut met een contract voor onbepaalde tijd (bijvoorbeeld U(H)D), senior onderzoeker uit de industrie, wetenschappelijk medewerker met een tijdelijke aanstelling aan een Nederlandse universiteit of instituut vanaf Vidi-niveau of gelijkwaardig, senior onderzoeker werkzaam buiten Nederland met bijzondere affiniteit voor het subgebied in Nederland.

Aanmelden kan doorlopend.
Met het aangaan van een lidmaatschap bij een werkgemeenschap, gaat u ermee akkoord dat NWO uw gegevens kan gebruiken om u te informeren en advies te vragen over NWO, Chemie en de door u geselecteerde werkgemeenschappen. Uw naam en affiliatie kunnen ook worden gedeeld met de Tafel Chemie en de werkgemeenschapscommissies.

Contact/meer informatie

Eveline Mezger, ResearchCommunity-CL@nwo.nl

Contact

Dr. Nadine Mascini +31 31703494712 ResearchCommunity-CL@nwo.nl