Niek Lopes Cardozo

Lopes Cardozo is een topwetenschapper op het gebied van kernfusie. Hij is uitstekend in staat over de wetenschap en zijn onderzoek te communiceren met een breed publiek, van studenten tot politici, en ontwikkelde de 'fusion road show'. Hij is een ervaren bestuurder op zowel nationaal als internationaal niveau. Zijn eerste termijn als lid van de raad bestuur van NWO/domeinvoorzitter ENW, een functie die hij al enige tijd ad interim vervult, loopt tot 1 september 2022.

Niek Lopes Cardozo (1957) heeft als onderzoeker op het gebied van kernfusie gewerkt op het FOM-instituut voor plasmafysica (voorloper van het NWO-instituut DIFFER), werk waarvoor hij in 2003 de Koninklijke/Shell-prijs ontving. Hij heeft vervolgens de top-opleiding ‘MSc Science and Technology of Nuclear Fusion’ opgezet aan de TU/e, waar hij sinds 2009  voltijds hoogleraar is. Naast de technische aspecten van kernfusie betreft zijn onderzoek de maatschappelijke en economische kanten hiervan.

Bestuurlijke ervaring

Tot 2009 bekleedde hij diverse functies in het door Euratom gecoördineerde Europese kernfusie-onderzoeksprogramma. Van 2010 tot 2017 was hij  voorzitter van FOM/NWO-gebied Natuurkunde. In die functie was hij intensief betrokken bij de vormgeving van de transitie van NWO.

Hoofdfunctie

  • Hoogleraar ‘Science and Technology of Nuclear Fusion’, Faculteit Toegepaste Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) - bezoldigd
  • Lid raad van bestuur NWO, tevens domeinvoorzitter ENW - bezoldigd

Nevenfunctie

  • Lid Raad van Toezicht NKWK - onbezoldigd
  • Lid Strategische Adviesraad ECN (onderdeel van TNO) - onbezoldigd