Coronavirus

Betekenis voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. Houd deze webpagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken.

Nieuwsupdates

15 mei |  Aandacht voor de positie van vrouwen in de wetenschap

NWO heeft signalen ontvangen van FEM (Female Empowerment Maastricht) en Athena's Angels over negatieve consequenties die de ingevoerde maatregelen ten gevolge van de lockdown hebben voor vrouwen in de wetenschap. NWO is dankbaar voor deze kritische signalen omdat zij helpen NWO scherp te houden. Daarom gaat NWO graag met FEM en Athena’s Angels in gesprek over deze knelpunten. NWO betracht uiterste zorgvuldigheid om de gesignaleerde negatieve consequenties in te perken en zo veel als mogelijk aanvragers gelijke kansen te blijven bieden.

Lees verder


14 mei | Procedure heropstarten primair proces

Het primair proces kan langzaam maar zeker weer opgestart worden. Zowel het wetenschappelijk veld als het NWO-bureau zijn min of meer ingesteld op de nieuwe situatie, maar van een complete normalisatie is nog geen sprake. Een aantal onderzoekers kan vanwege zorg- en onderwijstaken nog niet volop tijd besteden aan onderzoeksaanvragen. Een groot aantal onderzoekers heeft echter juist meer tijd om zich hierop te richten.

Lees verder


7 mei | Subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’ binnen COVID-19 Programma open

Vanaf vandaag kunnen onderzoeksinstellingen samen met (maatschappelijke) instellingen en ondernemingen of lokale overheden gezamenlijk een subsidie aanvragen om een praktisch probleem gerelateerd aan de coronacrisis en de maatregelen daartegen snel op te pakken. Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van aanvragen voor deze subsidieoproep op 25 mei 2020, 12.00 uur.

Lees verder


6 mei |Subsidieoproep “Maatschappelijke dynamiek” binnen COVID-19 Programma open

De subsidieoproep voor aandachtsgebied “Maatschappelijke dynamiek” binnen het COVID-19 Programma is opengesteld. Consortia, onderzoeksgroepen en afzonderlijke onderzoekers uit meerdere disciplines kunnen ideeën indienen voor onderzoek gericht op de maatschappelijke effecten van de coronapandemie en van de (voorgenomen) maatregelen daartegen.

Lees verder


1 mei | Subsidieoproep COVID-19 Programma (‘second wave’) open voor projectideeën

De subsidieoproep voor twee aandachtsgebieden binnen het COVID-19 Programma is opengesteld. Onderzoeksgroepen kunnen voorstellen indienen voor onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Gezien de urgentie van handelen is de deadline op 14 mei 2020 gesteld.

Lees verder


Eerder nieuws14 april | Nieuwe toekenningen NWO en ZonMw versnelde onderzoeksprogramma’s naar corona

De call ‘fast-track data’ is in het leven geroepen vanuit de NWO-domeinen Exacte en Natuurwetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen en Technische en Toegepaste Wetenschappen voor het vergaren van data die alleen nu, tijdens de COVID-19-crisis, kunnen worden verzameld, en voor vraagstukken die zich tijdens de coronacrisis in de samenleving voordoen. Ook bracht ZonMw vandaag naar buiten welke acht projecten die direct effect hebben op het verloop van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de volksgezondheid op korte termijn gaan starten.


9 april |NWO past planning Talentprogramma’s aan wegens coronacrisis

NWO heeft de planning van de Talentprogramma’s Rubicon, Veni, Vidi en Vici aangepast. Op deze manier kan NWO waarborgen dat aanvragers van financiering over een gelijk speelveld blijven beschikken en dat transparante en zorgvuldige beoordeling mogelijk blijft.

Lees verder


9 april | NWO-toelichting op call ‘Corona: fast-track data’

NWO heeft kennis genomen van de uiteenlopende en ook teleurgestelde reacties naar aanleiding van het sluiten van de call ‘Corona: fast-track data’. We willen graag een nadere toelichting geven over de gekozen procedure en waar mogelijk misverstanden wegnemen.

Deze call is op vrijdag 3 april opengesteld. Vanaf de start is gemeld dat aanvragen ingediend konden worden zolang het budget reikte. Van een deadline is dus nooit sprake geweest. Wel is gemeld dat de call uiterlijk in september zou sluiten ‘indien het subsidieplafond niet eerder zou zijn bereikt’.

Het animo voor de call bleek heel groot te zijn. In ongekend hoog tempo ontvingen wij een groot aantal aanvragen. Op dinsdagochtend 7 april, veel sneller dan NWO had verwacht, bleek al dat het budget snel uitgeput zou zijn. NWO heeft hierover in de ochtend tweets uitgestuurd en een melding geplaatst op de financieringspagina met een oproep aan onderzoekers om snel in te dienen. Uiteindelijk was NWO genoodzaakt om de call woensdag te sluiten.

We zijn ons ervan bewust dat dit bij veel onderzoekers leidt tot teleurstelling. We betreuren het ten zeerste als door de snelheid van de ontwikkelingen sommige onderzoekers tijd hebben gestopt in een aanvraag die vervolgens niet ingediend meer kon worden, met name voor mensen die dit met zorgtaken moesten combineren. Het budget dat voor deze call beschikbaar was, is volledig benut. Aanvragers is toegezegd dat NWO de aanvragen in behandeling neemt op volgorde van binnenkomst. Het is daardoor ook niet mogelijk voor NWO om extra aanvragen die al in de maak waren alsnog toe te laten.

Wij begrijpen dat deze bijzondere procedure vragen oproept. We hebben verschillende mogelijkheden overwogen voor een passende procedure in deze ongekende situatie. Zoals de titel van de call al suggereert, was snelheid een cruciaal element. De drie domeinbesturen (SGW, ENW en TTW) wilden onderzoekers ondersteunen die al bezig waren datasets te verzamelen of daar concrete plannen voor hadden. Bovendien was de urgentie hoog: het gaat om data die alleen nú verzameld kunnen worden. Dat is de reden dat we de procedure hebben ingericht als een fast-track: laagdrempelig indienen, snel uitsluitstel.

Graag attenderen we onderzoekers op het komende en grotere onderzoeksprogramma ‘second wave’, dat binnenkort open gesteld wordt. En ondanks alles willen we iedereen bedanken voor hun interesse in de call en zien het als zeer positief dat zoveel onderzoekers een bijdrage willen leveren aan oplossingen voor de COVID-19 crisis.


8 april | Uitloop van onderzoekstrajecten: onderzoeksinstellingen werken aan oplossingen

Door de COVID-19 crisis ligt veel onderzoek stil. Onderzoekers hebben geen toegang meer tot labs of collecties, kunnen geen data verzamelen, of zetten zich in het ziekenhuis in. Dit heeft een grote impact op het Nederlandse onderzoek. Met name onderzoekers met tijdelijke contracten dreigen hiervan de dupe te worden. VSNU, NFU, NWO en ZonMw nemen deze signalen zeer serieus. Samen met het Promovendi Netwerk Nederland en PostDocNL werken ze aan oplossingen voor de knelpunten die deze (jonge) onderzoekers ervaren.


3 april | Richtlijn uitstel primair proces NWO

In aansluiting op de verlengde landelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, heeft NWO richtlijnen voor het primair proces opgesteld die gelden tot minstens 28 april. Wat betekent dit voor de geplande activiteiten in het primaire proces van NWO? Denk aan lopende, aankomende of complexe rondes of evenementen.


3 april | Extra investering in versnelde onderzoeksprogramma’s naar Corona

Het kabinet trekt in totaal 42 miljoen euro uit voor onderzoek naar de meest urgente coronavragen, zo meldt minister Hugo de Jonge woensdag 1 april aan de Tweede Kamer. De inschatting is dat met deze extra middelen zo’n 80 tot 100 onderzoeksvragen onderzocht kunnen worden.30 maart | NWO stelt 13 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar corona

Zoals gisteren door het Kabinet bekend gemaakt tijdens het Tweede Kamer-debat over het coronavirus, gaat NWO 10 miljoen euro beschikbaar stellen voor onderzoek naar het coronavirus, naast de 10 miljoen euro die het ministerie van VWS beschikbaar stelt via ZonMw. Hoe NWO – in samenwerking met ZonMw – deze 10 miljoen euro precies in gaat zetten zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Daarnaast zal NWO 1,5 miljoen euro inzetten voor gericht en urgent onderzoek naar het COVID-19-virus. Deze toezegging is een aanvulling op de financiering die eerder door VWS (4 miljoen euro) en ZonMw (1 miljoen euro) hiervoor beschikbaar is gesteld. NWO reserveert ook 1,5 miljoen euro voor niet-medisch onderzoek dat erop gericht is van de zich ontwikkelende crisis te leren. Het betreft onderzoek dat real-time data vergaring vergt of waarvoor geldt dat real-time data vergaring sterk bij zal dragen aan de kwaliteit van op de crisis aangepast lopend onderzoek.

13 maart | Interviews subsidierondes NWO opgeschort, NWO-evenementen afgelast

 


FAQs

Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar de contactpersoon van de financieringsronde / het programma waarop de vraag betrekking heeft.


Veelgestelde vragen

NWO heeft voor u een aantal vragen met antwoorden rondom financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO op een rij gezet.