Coronavirus

Betekenis voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. NWO is hard bezig om zaken in kaart te brengen en antwoorden te vinden op vragen. Op deze webpagina is alle informatie te vinden die tot nu toe bekend is. Houd deze webpagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken.

Nieuwsupdates

8 april | Uitloop van onderzoekstrajecten: onderzoeksinstellingen werken aan oplossingen

Door de COVID-19 crisis ligt veel onderzoek stil. Onderzoekers hebben geen toegang meer tot labs of collecties, kunnen geen data verzamelen, of zetten zich in het ziekenhuis in. Dit heeft een grote impact op het Nederlandse onderzoek. Met name onderzoekers met tijdelijke contracten dreigen hiervan de dupe te worden. VSNU, NFU, NWO en ZonMw nemen deze signalen zeer serieus. Samen met het Promovendi Netwerk Nederland en PostDocNL werken ze aan oplossingen voor de knelpunten die deze (jonge) onderzoekers ervaren.


3 april | Richtlijn uitstel primair proces NWO

In aansluiting op de verlengde landelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, heeft NWO richtlijnen voor het primair proces opgesteld die gelden tot minstens 28 april. Wat betekent dit voor de geplande activiteiten in het primaire proces van NWO? Denk aan lopende, aankomende of complexe rondes of evenementen.


3 april | Extra investering in versnelde onderzoeksprogramma’s naar Corona

Het kabinet trekt in totaal 42 miljoen euro uit voor onderzoek naar de meest urgente coronavragen, zo meldt minister Hugo de Jonge woensdag 1 april aan de Tweede Kamer. De inschatting is dat met deze extra middelen zo’n 80 tot 100 onderzoeksvragen onderzocht kunnen worden.


31 maart | Oproep NWO: maak je COVID-19 en gerelateerd onderzoek Open Access!

Voor het bestrijden van de huidige crisis is het cruciaal dat onderzoekers, beleidsmakers, praktijkbeoefenaars en het publiek in het algemeen vrije toegang hebben tot wetenschappelijke kennis. En dat gaat verder dan alleen biomedische literatuur en data. NWO roept Nederlandse onderzoekers op hun werk Open Access beschikbaar te maken.


30 maart | NWO stelt 13 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar corona

Zoals gisteren door het Kabinet bekend gemaakt tijdens het Tweede Kamer-debat over het coronavirus, gaat NWO 10 miljoen euro beschikbaar stellen voor onderzoek naar het coronavirus, naast de 10 miljoen euro die het ministerie van VWS beschikbaar stelt via ZonMw. Hoe NWO – in samenwerking met ZonMw – deze 10 miljoen euro precies in gaat zetten zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Daarnaast zal NWO 1,5 miljoen euro inzetten voor gericht en urgent onderzoek naar het COVID-19-virus. Deze toezegging is een aanvulling op de financiering die eerder door VWS (4 miljoen euro) en ZonMw (1 miljoen euro) hiervoor beschikbaar is gesteld. NWO reserveert ook 1,5 miljoen euro voor niet-medisch onderzoek dat erop gericht is van de zich ontwikkelende crisis te leren. Het betreft onderzoek dat real-time data vergaring vergt of waarvoor geldt dat real-time data vergaring sterk bij zal dragen aan de kwaliteit van op de crisis aangepast lopend onderzoek.

17 maart | NWO stelt richtlijn uitstel primair proces op

NWO heeft een richtlijn opgesteld om duidelijkheid te geven aan indieners. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen lopende en aankomende rondes. Voor complexe instrumenten zijn er enkele uitzonderingen.


13 maart | Interviews subsidierondes NWO opgeschort, NWO-evenementen afgelast

NWO ziet zich gezien de maatregelen om het coronavirus in te dammen genoodzaakt enkele maatregelen rond het subsidieproces te nemen:

  • Interviewrondes opgeschort
  • Vergaderingen beoordelingscommissies
  • Nieuwe subsidierondes
  • Evenementen

Lees verder


FAQs

Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar de contactpersoon van de financieringsronde / het programma waarop de vraag betrekking heeft.


Veelgestelde vragen

NWO heeft voor u een aantal vragen met antwoorden rondom financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO op een rij gezet.