Ondersteuning Open Science Infrastructuren

NWO zet zich in voor en wil het voortouw nemen in de transitie naar Open Science. In het kader van het Open Science-programma 2019-2022 heeft NWO besloten een aantal essentiële Open Science-infrastructuren te ondersteunen.

Sinds 2009 streeft NWO ernaar dat alle publicaties voortkomend uit haar financiering in Open Access beschikbaar zijn. In 2016 introduceerde NWO haar beleid op het gebied van research datamanagement wat erop gericht is om data die gegenereerd worden in het kader van door NWO gefinancierde projecten zo open en FAIR mogelijk beschikbaar te stellen. Voor de transitie naar Open Science zijn duurzame investeringen in Open Science infrastructure cruciaal. Dat is complex omdat het om collectieve actie vraagt en vaak ook nog op wereldschaal.

NWO ondersteunt de volgende Open Science Infrastructuren:

cOAlition S

cOAlition S is de groep van onderzoeksfinanciers achter Plan S. Doelstelling is om de transitie naar volledige en onmiddelijke Open Access te realiseren. Deze bijdrage is bedoeld voor het instellen van een cOAlitie S secretariaat.

Duur: 2020-2022
Jaarlijks bedrag: 150.000 euro

DORA

DORA is een globaal initiatief gericht op het veranderen en verbeteren van de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld / geevalueerd en street ook het gebruik van onbetrouwbare metrics terug te dringen. NWO is een supporting member.

Duur: 2020-2022
Jaarlijks bedrag: 10.000 euro

OAPEN

Digitale repository voor Open Access boeken

Duur: 2019
Eenmalig: 20.000 euro

SciPost

SciPost is een innovatief Open Access publicatie platform in de Natuurkunde.

Duur: 2018
Eenmalig: 30.000 euro

UKB

Het consortium van universiteitsbibliotheken in Nederland. UKB is samen met de VSNU verantwoordelijk voor de licentie- en open access onderhandelingen voor de Nederlandse universiteiten. NWO is geassocieerd lid van UKB.

Duur: Jaarlijks
Jaarlijks bedrag: 2.500 euro