Parlement en wetenschap

Het project Parlement en Wetenschap voorziet in de behoefte van Tweede Kamerleden aan wetenschappelijk kennis over actuele onderwerpen. Parlement en Wetenschap heeft tot doel om Tweede Kamerleden wetenschappelijke kennis en inzichten te bieden die ze kunnen inzetten in het Parlementaire proces. Tweede Kamercommissies kunnen vragen om ontbijtbijeenkomsten, wetenschappelijke factsheets en netwerkverkenningen. Het initiatief kan uiteraard ook van de zijde van de wetenschap komen.

In Parlement en Wetenschap werkt de Tweede Kamer samen met vijf wetenschapsorganisaties: De Jonge Akademie, de KNAW, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), TNO en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). De samenwerking startte in 2011 in de vorm van een pilot, werd geformaliseerd in 2014 (convenant) en geïntensiveerd in 2019. Per 1 januari 2019 is TNO toegetreden tot het samenwerkingsverband en is de inzet van de wetenschapsorganisaties geïntensiveerd: van 0,5 fte tot 1,5 fte.

Ontbijtbijeenkomst

Tijdens een informele, besloten ontbijtbijeenkomst spreken wetenschappers met Tweede Kamerleden over een actueel onderwerp. Wetenschappers belichten dit onderwerp vanuit verschillende disciplines en invalshoeken. Kamerleden gebruiken de informatie voor het parlementaire debat. Een ontbijtbijeenkomst wordt meestal voorbereid met een position paper van de deelnemende wetenschappers.

Wetenschappelijke factsheet

Kamercommissies kunnen een wetenschappelijke factsheet aanvragen over een specifiek onderwerp. Wetenschappers kunnen ook eigener beweging een factsheet opstellen. De factsheet bevat een actueel overzicht van wetenschappelijke kennis over het onderwerp in kwestie en verwijzingen naar bronnen en andere publicaties.

Netwerkverkenning

Een netwerkverkenning biedt Kamercommissies een overzicht van wetenschappers met kennis op een specifiek gebied. De netwerkverkenning kan bijvoorbeeld worden gebruikt ter voorbereiding op een rondetafelgesprek, hoorzitting of ontbijtbijeenkomst. De netwerkverkenning wordt ook regelmatig gebruikt voor de selectie van auteurs van de wetenschappelijke factsheet (zie boven).

Meer informatie


Contact

Olivier Morot (voor mediavragen) Olivier Morot (voor mediavragen) t: +31 (0)6 53175377 o.morot@nwo.nl