Definities kennisbenutting

De termen productieve interacties, kennisbenutting en maatschappelijke impact hebben vele interpretaties. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld hoe deze door NWO worden gehanteerd.

Maatschappelijke impact

Maatschappelijke (culturele, economische, industriële, ecologische of sociale) veranderingen die (mede) het gevolg zijn van door onderzoek gegenereerde kennis en kunde.

Kennisbenutting

De toepassing van kennis door productieve interacties met een belanghebbende doelgroep om maatschappelijke – waaronder economische – waarde te creëren.

Productieve interacties

Een ‘interactie’ is een contact tussen een onderzoeker en een belanghebbende doelgroep. Dit is productief als belanghebbende doelgroepen proberen om de kennis te gaan gebruiken om maatschappelijke doelen te vervullen. Interacties kunnen direct/persoonlijk, indirect of financieel zijn. Het aantal en de kwaliteit van de productieve interacties vormen een maat voor de kans op maatschappelijke impact.

 

Deze definities hebben sterke overeenkomst met