Adviesraad

NWO heeft een adviesraad die de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over voor NWO relevante ontwikkelingen in samenleving en wetenschap. De adviesraad kan door de raad van bestuur worden geconsulteerd bij de totstandkoming van de NWO-strategie.

De adviesraad bestaat uit ongeveer tien personen en vergadert tenminste tweemaal per jaar met de raad van bestuur. De leden worden uitgenodigd zitting te nemen in de adviesraad

op grond van hun expertise en ervaring, niet als vertegenwoordiger van hun organisatie.

Zij worden voor een termijn van vier jaar benoemd door de raad van bestuur. Ministeries zijn niet in de adviesraad vertegenwoordigd – zij hebben immers direct invloed via de benoeming van de RvB en RvT-leden en de opdrachtgever-opdrachtnemer relaties.

Leden

  • Prof.dr. Jet Bussemaker, hoogleraar beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, LUMC/Universiteit Leiden
  • Pim van der Feltz, CEO Google Nederland
  • Mr. Aart-Jan de Geus, voorzitter bestuur Goldschmeding Foundation
  • Prof.dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance, Universiteit Utrecht
  • Drs. Farah Karimi, lid Eerste Kamer
  • Els van der Plas, directeur Nationale Opera & Ballet
  • Prof.dr. Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Prof.dr. Gerard van der Steenhoven, directeur-generaal KNMI
  • Dr. Marcel Wubbolts, CTO Corbion
  • Prof.dr. Tim de Zeeuw, hoogleraar theoretische sterrenkunde, Universiteit Leiden