Forse investering voor een 'mooi' product

Nationale Wetenschapsagenda

NWO start een eerste financieringsronde om uitvoering te geven aan de Nationale Wetenschapsagenda. Tot 11 september 2018 kunnen consortia van onderzoekers en hun maatschappelijke partners een vooraanmelding indienen.

Tekst: Mariette Huisjes, beeld: Melvin Tas

Zij kunnen de vooraanmelding vervolgens uitwerken tot een volledige aanvraag, die tot 18 december kan worden ingediend. De Nationale Wetenschapsagenda is er voor maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken, zo lichtte minister Ingrid van Engelshoven het programma toe bij de startbijeenkomst op 8 mei. ‘Dit kabinet investeert nu fors in de Nationale Wetenschapsagenda, een unieke verbinding tussen alle sectoren van de wetenschap én een agenda die de samenleving gezamenlijk heeft gemaakt. Zo’n mooi product kun je niet laten liggen. Die agenda moet nu uitgevoerd worden.’

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW geeft de aftrap voor het uitvoeren van de Nationale Wetenschapsagenda. (credits: Melvin Tas)Minister Ingrid van Engelshoven van OCW geeft de aftrap voor het uitvoeren van de Nationale Wetenschapsagenda. (credits: Melvin Tas)

Het programma beoogt doorbraken te bereiken door talent ruim baan te geven. Daarnaast wil het wetenschap en samenleving dichter bij elkaar brengen. De vragen die onderzocht gaan worden komen immers rechtstreeks uit de samenleving. Minister Van Engelshoven: ‘De Nationale Wetenschapsagenda kan een brug slaan (…). Een brug die ver boven de politieke waan van de dag hangt en kabinetsperiodes overstijgt. Elke inschrijving is straks in de race voor zes tot acht jaar financiering. Dat is uniek lang, biedt stabiliteit en betrouwbaarheid en is een grote kans.’

Deze agenda overstijgt de politieke waan van de dag

Het voornemen om een Nationale Wetenschapsagenda op te stellen werd vier jaar geleden gelanceerd in de Wetenschapsvisie 2025 van de toenmalig ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ). De ministeries signaleerden een behoefte aan meer samenhang binnen de Nederlandse wetenschap en een nauwere relatie tussen wetenschap en samenleving. De Nationale Wetenschapsagenda zou een antwoord moeten zijn op deze behoefte.

De Kenniscoalitie – bestaande uit de Nederlandse universiteiten, hogescholen en universitair medische centra, NWO, KNAW, de TO2-federatie voor toegepast onderzoek, VNO-NCW en MKB-Nederland – kreeg opdracht om te inventariseren welke belangrijke wetenschappelijke vragen er leefden bij burgers en maatschappelijke organisaties. In totaal kwamen er 11.700 vragen binnen, die werden geclusterd tot 140 vragen. Door deze 140 vragen werden 25 zogenaamde routes getrokken, die variëren van ‘duurzame productie van gezond en veilig voedsel’, via ‘jeugd in ontwikkeling’ tot ‘de quantum/nanorevolutie’.

Onderzoekers kunnen nu dus financiering aanvragen bij NWO voor onderzoeksprojecten binnen de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Ook in de  toekomst zal er jaarlijks een subsidieronde worden uitgevoerd. Er is in deze eerste ronde ruim 52 miljoen euro beschikbaar; dat bedrag is niet geoormerkt per route. Om tijdverspilling te voorkomen dienen belang-tellende onderzoekers eerst een beknopte vooraan-melding in. De deadline hiervoor is 11 september. Op basis van deze beknopte voorstellen ontvangen de indieners een advies over hoe kansrijk hun voorstel is. Zij kunnen de vooraanmelding vervolgens uitwerken tot een volledige aanvraag, die tot 18 december kan worden ingediend.

De Nationale Wetenschapsagenda is er voor maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken, zo lichtte minister Ingrid van Engelshoven het programma toe bij de startbijeenkomst op 8 mei. ‘Dit kabinet investeert nu fors in de Nationale Wetenschapsagenda, een unieke verbinding tussen alle sectoren van de wetenschap én een agenda die de samenleving gezamenlijk heeft gemaakt. Zo’n mooi product kun je niet laten liggen. Die agenda moet nu uitgevoerd worden.’

Het programma beoogt doorbraken te bereiken door talent ruim baan te geven. Daarnaast wil het wetenschap en samenleving dichter bij elkaar brengen. De vragen die onderzocht gaan worden komen immers rechtstreeks uit de samenleving. Minister Van Engels-hoven: ‘De Nationale Wetenschapsagenda kan een brug slaan (…). Een brug die ver boven de politieke waan van de dag hangt en kabinetsperiodes overstijgt. Elke inschrijving is straks in de race voor zes tot acht jaar financiering. Dat is uniek lang, biedt stabiliteit en betrouwbaarheid en is een grote kans.’

Meer informatie


Download (pdf)