Beweegrijke levensstijl

Sportonderzoek

Dankzij de recente samenwerking tussen sportwetenschappers en datascientists zoals Joost Kok en Koen Lemmink kunnen sporters straks wetenschappelijk gefundeerd trainen en wedstrijden spelen. Verwacht voordeel: betere prestaties van topsporters én amateurs. Meer goals en betere sportprestaties, dat zijn ook doelen van het nieuwe onderzoeksprogramma Sport en Bewegen dat dit jaar van start gaat.

tekst: Malou van Hintum

Jeugd op de atletiekbaan (beeld: HH/Caspar Huurdeman)

Een ander, misschien nog wel ambitieuzer doel is een gezonde, beweegrijke levensstijl voor de hele bevolking. Jong of oud, ziek of gezond, met of zonder beperkingen; iedereen moet gemotiveerd worden om voldoende te bewegen.

Jong of oud, ziek of gezond... iedereen moet gemotiveerd worden om genoeg te bewegen

Zo werden in het eerder genoemde NWO-sportprogramma grote databestanden geanalyseerd om een virtueel gymnastieklokaal voor rolstoelgebruikers te ontwikkelen, en om trainingsapps toe te spitsen op verschillende typen gebruikers.
Ten slotte staan ook de sociaal-psychologische en maatschappelijke aspecten van sport op de agenda. Hoe kan sport kinderen en jongeren stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling? Hoe kan sport mensen met een beperking kracht geven? Hoe kan het leefklimaat in achterstandswijken of krimpgemeenten met sport worden verbeterd? Hoe kun je sport zo inzetten dat zij bevolkingsgroepen verbindt, en niet tegen elkaar ophitst? Het programma Sport en Bewegen hoopt antwoord te vinden op deze vragen.

Programma Sport en Bewegen

Dit programma stimuleert multidisciplinair sportonderzoek in samenwerking tussen kennisinstellingen, sportorganisaties, bedrijven en overheden. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door NWO, het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en sportkoepel NOC*NSF. ZonMw is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Het te subsidiëren onderzoek sluit aan bij de drie thema’s van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen van het Topteam Sport: ‘Beter presteren’, ‘Een leven lang bewegen’ en ‘De waarde(n) van sport’. In totaal is 1,68 miljoen euro beschikbaar.

 

Meer over sportonderzoek