Hoe wordt NWO de gedroomde verbinder?

NWO wil de kennisagenda’s van alle partijen in Nederland met elkaar verbinden, zodat het mogelijk wordt een nationale onderzoeksstrategie te ontwikkelen. Wat moet NWO doen om die rol met verve te kunnen spelen? Drie betrokkenen geven hun mening.

Tekst: Malou van Hintum, beeld: Monique Wijbrands

 

In de onlangs verschenen NWO-strategie 2019-2022 spreekt NWO de ambitie uit om een ‘Nexus-rol’ op zich te nemen. Ze wil de onderzoeksagenda’s van alle kennisinstellingen, topsectoren, departementen en bedrijven met elkaar verbinden. Doel is de huidige versnippering van denkkracht en middelen tegen te gaan en een nationale onderzoeksstrategie te ontwikkelen, inclusief een periodiek geactualiseerde Nationale Wetenschapsagenda.


José van Dijck

José van Dijck

president KNAW en universiteits-hoogleraar Universiteit Utrecht

‘NWO heeft een geweldig luisterend oor en doet echt iets met de informatie die ze in het veld ophaalt. Denk bijvoorbeeld aan de aandacht voor aanvraagdruk, voor het belang van diversiteit, risicovol fundamenteel onderzoek, voor team science en voor het matteüseffect. Er zijn veel verschillende belangen binnen en buiten de wetenschap, en op al die fronten moet je mensen bij elkaar brengen. Als je erin slaagt die consensus te organiseren, sta je sterk tegenover de politiek. Daarom is het belangrijk dat NWO als onderzoeksfinancier die verbindende rol goed oppakt, en zich inzet om het Nederlandse wetenschapsbestel goed in balans te houden. Ik zou zeggen: blijf vooral heel goed luisteren!’

Rob Hamer

Rob Hamer

R&D-directeur Unilever en boegbeeld van de route ‘Duurzame productie van gezond en veilig voedsel’ in de Nationale Wetenschapsagenda

‘Als NWO echt een verbindende rol wil vervullen, moet ze fors investeren in de eigen mensen. Want wie de meest uiteenlopende agenda’s wil verbinden en ook verbindingen wil leggen tussen allerlei typen onderzoek, kan niet volstaan met het incidentele bezoek van een wetenschapper aan een commissie. Een verbinder is een partner. Die heeft draagvlak nodig, en daarvoor moet je structureel aanwezig zijn op alle niveaus: van het bepalen van de agenda tot en met de uitvoering van onderzoek en de implementatie daarvan. NWO is de enige partij tussen al die ministeries, bedrijven, topsectoren, universiteiten en kennisinstellingen die onafhankelijk kan verbinden. Ze zal daarom een eigen, zelfstandig kennisbureau moeten opzetten. Anders gaat het niet lukken.’

Thom de Graaf

Thom de Graaf

voorzitter Vereniging Hogescholen

‘De wetenschap kent verschillende schakels en het praktijkonderzoek van de hogescholen is daar één van. Dat lijkt logisch, maar voor de hogescholen is NWO lang een moeilijk neembaar bastion geweest. De verhoudingen zijn sterk verbeterd toen we — nog met Jos Engelen als NWO-voorzitter — heel actief zijn geworden in de Kenniscoalitie.

Wij hogescholen doen onderzoek op basis van maatschappelijke vragen: uit de zorg, het onderwijs, enzovoort. NWO erkent nu de waarde van dit praktijkgerichte onderzoek, dat nog maar een korte traditie heeft. Het is een jonge plant die bescherming verdient om verder te kunnen groeien. Een NWO dat wil verbinden, heeft oog voor die positie, blijft investeren in ons onderzoek en versterkt onze samenwerking.’

Meer informatie


Download (pdf)