Twee botsende sterren | Een artist’s impression van NASA

Een nieuwe kennismaking met het universum, zo wordt de spectaculaire waarneming van twee botsende neutronensterren in augustus 2017 wel genoemd. Hoe ziet dat eruit?

Van linksboven naar rechtsonder:

Twee neutronensterren spiraliseren naar elkaar toe. Onderwijl zenden ze zwaartekrachtgolven uit die gedurende ongeveer 100 seconden waarneembaar waren. Als ze samensmelten produceren ze een flits in de vorm van gammastralen (heel simpel gezegd: een soort elektromagnetische straling red). Deze wordt ongeveer twee seconden na de zwaartekrachtgolven waargenomen.