Het Beest

Hij is vijf bij drie meter groot en zestig ton zwaar, en hij kan krachten tot honderd ton botvieren op de materialen die hem ‘gevoerd’ worden. Dit is de hexapod van de Technische Universiteit Delft, bijgenaamd het ‘Beest van Delft’.

De hexapod (beeldcredits: Maritime and Transportation Technology / TU Delft)De hexapod (beeldcredits: Maritime and Transportation Technology / TU Delft)

Het  gevaarte simuleert de krachten die een schip op zee voor zijn kiezen krijgt. Die krachten worden in de simulatie losgelaten op gelaste delen van schepen, want die zijn relatief kwetsbaar en vertonen op zee na verloop van tijd minuscule scheurtjes. Daardoor wordt de  verbinding tussen de stukken zwakker. Een maand belast worden in Delft staat gelijk aan twintig jaar op zee.

De hexapod moet scheepsbouwers leren of hun ontwerpen sterk en duurzaam genoeg zijn. Hij is overigens niet alleen interessant voor de scheepvaart. Het Beest kan ook gebruikt worden om delen van bruggen te testen, of om muren bloot te stellen aan de
 krachten die bij aardbevingen vrijkomen.