• Vernieuwingsimpuls

 • Vrije competitie

 • Rubicon

 • Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

 • Hersenen en cognitie maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg educatie en veiligheid

 • Onderzoekstalent

 • Duurzame bereikbaarheid van de Randstad

 • Maatschappelijk verantwoord innoveren

 • Hersenen en cognitie

 • Jeugd en gezin

 • Culturele dynamiek

 • Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

 • Open Programma

 • Conflict en veiligheid

 • Energietransities

 • Promoties in de geesteswetenschappen

 • Science4Arts

 • Spinozapremie

 • Nederlands Polair Programma

 • Sport

 • Creatieve industrie

 • Mozaïek

 • Graduate Programme

 • Integrated Ocean Discovery Program

 • Investeringen NWO middelgroot

 • Meerwaarde

 • Horizon

 • Integrated Programmes

 • Investeringen NWO groot

 • JPI URBAN EUROPE

 • New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE)

 • Odyssee

 • TOP-subsidies

 • Agriculture Beyond Food

 • Alfa Meerwaarde

 • Begrijpelijke taal

 • CoCooN

 • Complexiteit

 • Conflict and Cooperation in the Management of Climate Change CCMCC

 • Continuous Access To Cultural Heritage (CATCH)

 • Dyslexie

 • ECHO-subsidies

 • ENW PPS-fonds

 • ExploRail

 • Geweld tegen psychiatrische patiënten

 • HERA

 • NWO Natuurkunde Vrije programma's

 • Nationaal programma zee- en kustonderzoek

 • Omstreden democratie

 • Open Research Area Plus

 • Open Technologie Programma

 • Planeet en exoplaneet onderzoeksprogramma

 • Promotiebeurs voor leraren

 • Religie in de moderne samenleving

 • Samenwerking Vlaanderen

 • Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)

 • Zwaartekracht

 • Accelerator

 • Aspasia

 • Bezoekersbeurs

 • Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

 • ERA-IB

 • Ecologie rond genetisch gemodificeerde organismen ERGO

 • European Social Survey

 • Fonds nieuwe chemische innovaties

 • Food en Business Research

 • Global Health Policy and Health Systems

 • High Tech Systemen en Materialen

 • International Continental Scientific Drilling Program - ICDP

 • Internationalisering geesteswetenschappen

 • JPI Cultural Heritage and Global Change

 • Joint MFS II Evaluations of development interventions

 • Meer vrouwelijke onderzoekers als UD (MEERVOUD)

 • Merian Fund

 • Nationale Wetenschapsagenda

 • Nationale roadmap grootschalige infrastructuur

 • Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt

 • Open competitie - SGW

 • Perspectief

 • PopDev

 • Promoveren in de kunsten

 • Replicatiestudies

 • Research for Inclusive Development in Sub-Saharan Africa

 • SGW in India

 • Samenwerking China (JSTP)

 • Security and Rule of Law

 • Smart Culture

 • Smart Urban Regions for the Future (SURF)

 • Take-off

 • Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

 • Veranderingsstudies

Heeft u zich al aangemeld voor de NWO-nieuwsbrief?

Ontvang regelmatig de NWO-nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over het beleid van NWO, toekenningen en nieuwe calls.