• Vernieuwingsimpuls

 • Creatieve industrie

 • Open Programma

 • Spinozapremie

 • Open Technologie Programma

 • Promotiebeurs voor leraren

 • Rubicon

 • Vrije competitie

 • Take-off

 • Fonds nieuwe chemische innovaties

 • Internationale programmas Topsectoren Aard- en Levenswetenschappen

 • Nederlands Polair Programma

 • Investeringen NWO middelgroot

 • Onderzoekstalent

 • Perspectief

 • Smart Urban Regions for the Future (SURF)

 • Partnership

 • TOP-subsidies

 • Internationalisering geesteswetenschappen

 • Promoties in de geesteswetenschappen

 • Sociale Infrastructuur Agenda

 • Topsector logistiek

 • Human Capital

 • Investeringen NWO groot

 • JPI Climate

 • Maatschappelijk verantwoord innoveren

 • Smart Culture

 • Zwaartekracht

 • Accelerator

 • Cyber Security

 • Demonstrator

 • Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek

 • HERA

 • JPI Cultural Heritage and Global Change

 • Open Research Area Plus

 • Open competitie ENW

 • Alfa Meerwaarde

 • Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang

 • Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

 • Complexiteit

 • Duurzame watertechnologie

 • ECHO-subsidies

 • Food cognition and behaviour

 • Geweld tegen psychiatrische patiënten

 • Graduate Programme

 • Graduate school tuinbouw en uitgangsmaterialen

 • High Tech Systemen en Materialen

 • JPI URBAN EUROPE

 • Jeugd en gezin

 • Museumbeurzen

 • NWA - Onderzoek op Routes door Consortia ORC

 • Nationale Wetenschapsagenda

 • Nationale roadmap grootschalige infrastructuur

 • New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE)

 • Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

 • Replicatiestudies

 • Samenwerking Vlaanderen

 • Stevinpremie

 • Vening Meinesz prijs

 • Westerdijk Talentimpuls

 • Wiskundeclusters

 • Aspasia

 • Assumptions - Supporting the Political Role of Civil Society Organisations for Inclusive Development

 • Autisme schizofrenie en andere psychotische stoornissen

 • Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

 • Bouwstenen van leven

 • Complexiteit in transport en logistiek

 • Culturele dynamiek

 • DeepNL

 • Duurzame businessmodellen

 • Duurzame living labs

 • Duurzame logistiek

 • ENW PPS-fonds

 • ERA-IB

 • FLAG-ERA

 • Graduate School Groene Topsectoren

 • Groen

 • Het Nederland - CGIAR onderzoeksprogramma

 • High Tech Materialen

 • Industrial Doctorates

 • Integrator

 • JSTP Smart Energy in Smart Cities

 • Joint SDG research initiative

 • Kwaliteit van leven en gezondheid

 • Leraar in Onderzoek

 • Living Labs in the Dutch Delta

 • Long term EU-Africa research and innovation partnership on food and nutrition security and sustainable agriculture LEAP-Agri

 • M-ERA.NET

 • Maps4Society

 • Novel Antibacterial Compounds and Therapies Antagonizing Resistance (NACTAR)

 • Open competitie - SGW

 • Partnership NWO-CCC

 • Samenwerking Brazilië (CNPq) – onderzoeksprojecten Biobased Economy

 • Samenwerking China (JSTP)

 • Samenwerking China (NSFC)

 • Security and Rule of Law

 • Slimme sturing

 • Smart Industry SI2016

 • System Approaches for Food and Nutrition - Partnership NWO-TIFN

 • Topsector Water call

 • Trans-Atlantic Platform T-AP

 • Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

 • Urbanising Deltas of the World

 • Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen

 • Vitale logistiek

 • Vluchtelingen in de wetenschap

Heeft u zich al aangemeld voor de NWO-nieuwsbrief?

Ontvang regelmatig de NWO-nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over het beleid van NWO, toekenningen en nieuwe calls.